PDF -Rekomendacja nr Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych - Lenalidomid (Revlimid ) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Lenalidomid (Revlimid ) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q

Rekomendacja nr Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych

Lenalidomid (Revlimid ) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q bipold aotm gov pl assets files zlecenia mz 2015 008 AW Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z delecją 5q – analiza kliniczna Streszczenie Cel analizy Celem analizy jest ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania lenalidomidu (Revlimid ®, Celgene) w populacji chorych z anemią zależną od przetoczeń w

Related PDF

Lenalidomid (Revlimid ) w leczeniu - bipoldaotmgovpl

bipold aotm gov pl assets files zlecenia mz 2015 008 AW Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z delecją 5q – analiza kliniczna Streszczenie Cel analizy Celem analizy jest ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania lenalidomidu (Revlimid ®, Celgene) w populacji chorych z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów
PDF

Lenalidomid (Revlimid ) w leczeniu - bipoldaotmgovpl

bipold aotm gov pl assets files zlecenia mz 2015 008 AW Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego 1 S króty i akronimy allo HSCT allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (ang allogeneic hematopoietic stem cell transplantation) AOTM Agencja Oceny Technologii Medycznych
PDF

DDL/2013/02 Revlimid® Komunikat do fachowych pracowników

leki informacje pl 320 revlimid pdf
PDF

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów

infozdrowie download 101 25169 4 Revlimid w leczeniu MDS Unia Europejska •Produkt Revlimid jest wskazany do leczenia pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające
PDF

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ema europa eu documents product information Produkt Revlimid w monoterapii wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (patrz punkty 4 4 i 5 1) 4 2 Dawkowanie i sposób podawania Leczenie produktem Revlimid powinno być nadzorowane przez lekarza doświadczonego w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych
PDF

Revlimid - emaeuropaeu

ema europa eu docs pl PL document library EPAR Revlimid przyjmuje się w powtarzanych 28–dniowych cyklach pacjent przyjmuje lek raz na dobę w niektóre dni w okresie 28 dni W zależności od dnia pacjent może przyjmować jeden lub więcej leków lub nie przyjąć żadnego leku Dawka zależy od choroby, w leczeniu której stosuje się Revlimid Należyzmniejszyć dawkę lub
PDF

Rekomendacja nr 25/2015 z dnia 30 marca 2015 r Prezesa

onkologia online pl upload 12 129 RP 25 2015 revlimid pdf lenalidomidum, kaps twarde , 10 mg, 21 kaps ; w ramach programu lekowego "Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim 1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46)"
PDF

Leczenie Zespołów Mielodysplastycznych - infozdrowieorg

infozdrowie download 101 25512 2madry pdf Leczenie Zespołów Mielodysplastycznych Zespoł 5q Lenalidomid (Revlimid) NIE (od 2016 dla W ostatnich latach nastąpił postęp w dgn i leczeniu MDS
PDF

Podejście AOTMiT do oceny - korektorzdrowiapl

korektorzdrowia pl wp content uploads 3 wojciech 5 Revlimid (lenalidomid) Leczenie pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim 1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe
PDF

Rekomendacja nr Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych


PDF

PDF LENALIDOMIDA en combinación con dexametasona para el juntadeandalucia es datos 321 Lenalidomida 20MM pdf PDF Revlimid, INN lenalidomide Europa EU ema europa eu revlimid epar product information es pdf

Lenauer Weihnachtskonzert

Musik macht uns Spaß! - Burgenländisches Musikschulwerk

PDF Weihnachtsbäckerei Ebook Best Seller ilconsensodisalvini weihnachtsbäckerei pdf PDF weihnachtslieder Booklet04 lenau 18 20weihnachtskonzert 202009 lenauschule 20weihnachtskonzert 202009 20programm pdf PDF Free Schneefl Ckchen PDFdev1 paremus schneefl ckchen pdf PDF 2000 Musikverein Sallingberg

LEND-LEASE ACT OF 1941

10 The Lend Lease Act

Lend Lease Act, 11 March 1941 AN ACT Further to promote the defense of the United States, and for other purposes Be it enacted by the Senate add House of   1940, the Allies evacuated 338,000 British and French troops across the Internationalists thought

 1. Lend Lease Act
 2. 11 March 1941
 3. Lend-Lease
 4. Lend-Lease and Reverse Lend-Lease Aid
 5. Internationalists and Lend-Lease
 6. Lend-lease settlement
 7. and the Lend Lease Debate
 8. The Lend Lease Act
 9. The Lend-Lease Act
 10. Britain's part in lend-lease and mutual aid

LENGUA CASTELLANA TFG Elisa DÍEZ CASIMIRO

Currículum - Universidad Complutense de Madrid

Autora Elisa Clemente Rebaque Tutora Isabel Palabras clave desarrollo del lenguaje, educación infantil, lengua oral, estimulación de la lengua siguiendo a Diez Itza (1992), expondremos a continuación, fijándonos en algunos de sus Elisa Inteligencias múltiples Ana Belén García

 1. TFG
 2. La estimulación de la lengua oral en Educación
 3. TFG Jordi Mercader
 4. lengua castellana
 5. Ampliación Base de datos TFG 2016-2017A
 6. Elisa
 7. Diaz
 8. comportamientos y lenguaje corporal de un niño en Educación Primaria
 9. Díaz y García Conlledo et all
 10. calificado por el tribunal de TFG con

Literatura, a las metodologías propias de la misma y a los procesos de currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura de la C A P V Por tanto , Lengua Castellana y Literatura 2º de E S O Documento en PDF

 1. Lengua Castellana y Literatura
 2. Lengua Castellana y Literatura II
 3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ESO INTRODUCCIÓN La
 4. 03-0 lengua castellana y literatura
 5. programación del departamento de lengua castellana y literatura
 6. Propuesta didáctica Lengua castellana y Literatura 1 ESO
 7. El desarrollo del currículo de Lengua Castellana y Literatura a partir
 8. Integración de competencias curriculares en lengua castellana y
 9. evaluación para el acceso a la universidad lengua castellana y
 10. Currículo de Lengua castellana y Literatura Currículo de

PDF Soluciones Lengua y literatura II – Sintaxis Para que nuestra actitud magarciaguerra wp content fotos pau2011 sintaxis pdf PDF Lengua castellana y Literatura 2º de Bachillerato IES Séneca iesseneca temario de lengua y literatura

Lenguaje y Comunicación y uso de TIC: Navegando por el Mundo de las Letras

Comunicación y lenguaje en niños con Síndrome de Asperger

unpan1 un intradoc groups public documents icap humanas y profesionales de quienes tendr n en las aulas centroamericanas el mayor tesoro, la m s gran de riqueza, de nuestras naciones las ni as y los ni os que cursan y cursar n la Educaci n Primaria

Leni und Timo Ursula Holy Gertrude Mayerhofer

/ ASO Leni und Timo Lesegeschichten

files dorner verlag at pdf orama uploads onl39857 pdf Leni und Timo LESEGESCHICHTEN Ursula Holy Gertrude Mayerhofer Lesetext Leni und Timo feiern Geburtstag Morgen hat Leni Geburtstag Sie ist schon sehr aufgeregt Am Vormittag wird in der Schule gefeiert und am Nachmittag darf sie mit ihrem

Terörizm bir siyaset yapma biçimidir; siyasetin en radikal biçimi Silahla LENIN "Terörün amacı, insanlara dehşet salmak ve onlan arzulanan bir davranış 3 Şub 2012 Terörizm, terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla, örgütlü, sistemli ve sürekli bir biçimde Marksist Leninist Maoist ideoloji

 1. Uluslararası terörizm
 2. TERÖRİZM
 3. terörün toplumlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerine
 4. TERÖR KAVRAMI VE ULUSLARARASI TERÖRİZME FARKLI
 5. terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerini
 6. Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal
 7. TERÖR FAALİYETLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE
 8. türkiye'de terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri
 9. Yoksulluk ve Terör İlişkisi
 10. Terör-Din İlişkisi
Home back Next

evlimid ) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q Analiza problemu decyzy...

Description

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q

Analiza problemu decyzyjnego

Dorota Marszałek,

Witold Wrona,

Maciej Niewada

Warszawa

Autorzy raportu: • • •

Dorota Marszałek – HealthQuest Sp.

Witold Wrona – HealthQuest Sp.

Maciej Niewada – HealthQuest Sp.

Adres do korespondencji:

Maciej Niewada [email protected] HealthQuest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.

Mickiewicza 63,

Konflikt interesów:

Opracowanie wykonane na zlecenie i finansowane przez Celgene Sp.

Zleceniodawca raportu/finansowanie projektu: Celgene Sp.

Królowej Marysieńki 74 02-954 Warszawa tel.: (22) 550 37 00

Przedstawiciel zleceniodawcy odpowiedzialny za kontakt w sprawie raportu: Marzena Sosnowska [email protected] Celgene Sp.

Królowej Marysieńki 74 02-954 Warszawa tel.: (22) 550 37 00

Cytowanie: Marszałek D,

Wrona W,

Niewada M.

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q.

Analiza problemu decyzyjnego.

Warszawa,

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

Spis treści Spis treści ............................................................................................................................................

Skróty i akronimy .....................................................................................................................

Cel analizy ................................................................................................................................

Populacja (P) ...........................................................................................................................

20 3.6.1

Klasyfikacja francusko-amerykańsko-brytyjska (FAB)........................................

3.6.3

International Prognostic Scoring System (IPSS).......................................................

Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ............................................

26 3.9.1

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (2013 r.)...................

3.9.3

Wytyczne European Society for Medical Oncology (2010 r.)...............................

Wytyczne National Comprehensive Cancer Network (2014 r.) ..........................

Zagraniczne rekomendacje refundacyjne

Oceniana interwencja (I) – lenalidomid ........................................................................

40 5/80

Dotychczasowa ocena Rady Konsultacyjnej/Rady Przejrzystości AOTM ..........

Dotychczasowe finansowanie ...........................................................................................

Interwencje alternatywne – komparatory (C) ............................................................

Efekty zdrowotne (O) ...........................................................................................................

Problem decyzyjny wg PICO ..............................................................................................

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych (ang.

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation)

Agencja Oceny Technologii Medycznych

bezwzględną liczbę neutrofili (ang.

AWMSG

ostra białaczka szpikowa (ang.

acute myeloid leukemia) All Wales Medicines Strategy Group

Aza-C

Charakterystyka Produktu Leczniczego

najlepsze leczenie wspomagające (ang.

best supprorive care) przewlekła białaczka mielomonocytowa (ang.

chronic myelomonocytic leukemia) zespół mielodysplastyczny związany z izolowaną delecją chromosomu 5q (ang.

myelodysplastic syndrome associated with isolated del[5q])

inhibitory metylotransferazy DNA (ang.

DNA methyl transferase inhibitor)

środki stymulujące erytropoezę (ang.

Erythropoiesis Stimulating Agents)

Europejska Agencja Leków (ang.

European Medicines Agency) European Society for Medical Oncology

francusko-amerykańsko-brytyjska

GITMO

Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo

ocena technologii medycznych (ang.

G-CSF

rekombinowany czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (ang.

granulocytecolony stimulating factor)

ludzkie antygeny leukocytarne (ang.

Międzynarodowy Punktowy System Rokowniczy (ang.

International Prognostic Scoring System)

leczenie immunosupresyjne (ang.

zespoły mielodysplastyczne (ang.

National Comprehensive Cancer Network

MDS-U

nieklasyfikowalny zespół mielodysplastyczny (ang.

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (ang.

National Institute for Health and Care Excellence)

Pharmaceutical Benefits Advisory Committee

niedokrwistość oporna na leczenie (ang.

niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (ang.

refractory anemia with excess blasts)

niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (ang.

refractory anemia with ring sideroblasts)

cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją (ang.

refractory cytopenia with multilineage dysplasia)

randomizowane badanie kliniczne (ang.

Rada Konsultacyjna

Rada Przejrzystości

RN RSS RT

SEER CSR

cytopenia oporna na leczenie z jednoliniową dysplazją (ang.

refractory cytopenia with unilineage dysplasia)

neutropenia oporna na leczenie (ang.

refractory neutropenia) instrument dzielenia ryzyka (ang.

Risk Sharing Scheme)

małopłytkowość oporna na leczenie (ang.

refractory thrombocytopenia) Surveillance Epidemiology and End Results Cancer Statistics Review

stężenie endogennej erytropoetyny (ang.

Società Italiana di Ematologia Sperimentale

Italian Society of Haematology

Scottish Medicines Consortium

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego Światowa Organizacja Zdrowia (ang.

World Health Organization)

Słowa kluczowe lenalidomid,

10/80

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

Celgene) w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku,

związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,

jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe.

Celem analizy problemu decyzyjnego jest opis zagadnień kontekstu klinicznego według schematu PICO (ang.

outcome) w odniesieniu do zastosowania lenalidomidu w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z delecją 5q: • • • •

w której dana interwencja ma być stosowana (P),

W niniejszej analizie problemu decyzyjnego (APD) uwzględniono następujące aspekty: • •

przegląd aktualnych standardów postępowania terapeutycznego na świecie i w Polsce (zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej z 2013 r.,

wytyczne National Comprehensive Cancer Network z 2014 r.,

wytyczne European Society for Medical Oncology z 2010 r.,

wytyczne Italian Society of Haematology,

Società Italiana di Ematologia Sperimentale i Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo z 2010 roku) wraz z uwzględnieniem klasy zaleceń oraz poziomu wiarygodności zgodnie z gradacją dowodów naukowych,

a także uwzględnieniem pozycji analizowanego preparatu w wyżej wymienionych wytycznych klinicznych

przegląd rekomendacji światowych i europejskich agencji oceny technologii medycznych (ang.

prezentacja analizowanego preparatu

prezentacja aktualnego statusu finansowania ze środków publicznych analizowanej substancji leczniczej i wybór opcji terapeutycznych,

z którymi należy porównać analizowany preparat w ramach oceny technologii medycznych

prezentacja efektów zdrowotnych związanych z leczeniem danej jednostki chorobowej i jej przebiegu oraz istotnych z perspektywy chorego.

11/80

Definicja jednostki chorobowej

Zespoły mielodysplastyczne (ang.

MDS),

klasyfikowane wg ICD-10 jako D46,

stanowią zróżnicowaną grupę zaburzeń hematologicznych,

w których szpik kostny funkcjonuje w sposób nieprawidłowy i produkowana jest niewystarczająca liczba dojrzałych komórek krwi.

Zarówno czerwone krwinki,

jak i płytki krwi mogą być objęte MDS,

co może skutkować zagrażającą życiu chorobą,

niedokrwistością i zwiększonym ryzykiem krwawienia oraz infekcji.

MDS ma wpływ na jakość życia pacjentów ze względu na wyniszczające objawy,

takie jak zmęczenie i duszność,

schematy leczenia obejmujące hospitalizacje związane z wlewami dożylnymi leków i transfuzjami krwi,

AML).

AML jest postępującą formą MDS,

charakteryzującą się szybko rosnącym rakiem krwi i szpiku kostnego.

U około 30% pacjentów z MDS rozwinie się AML.1 Zespół del(5q) (zespół mielodysplastyczny związany z izolowaną delecją chromosomu 5q,

myelodysplastic syndrome associated with isolated del[5q]) stanowi szczególną postać MDS.

Chorzy z izolowaną delecją 5q to najczęściej kobiety z niedokrwistością makrocytarną krwi obwodowej i towarzyszącą jej prawidłową wartością płytek lub też nadpłytkowością.

Choroba charakteryzuje się stosunkowo niskim odsetkiem (10%) transformacji w AML.

Patogeneza i czynniki ryzyka

Przyczyny powstawania zespołu mielodysplastycznego nie są do końca poznane.

Postuluje się udział szeregu czynników ryzyka,

które mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na MDS.

Zalicza się do nich narażenie na: •

MDS może się również rozwinąć w przebiegu niedokrwistości aplastycznej.3

Istotą zespołów mielodysplastycznych jest dysproporcja pomiędzy normo- lub nawet bogatokomórkowym szpikiem a występującą we krwi obwodowej cytopenią

12/80

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

(zmniejszeniem ilości składników morfotycznych krwi).

Jest to związane z zaburzeniem proliferacji,

dojrzewania i czasu przeżycia powstających komórek.

W zależności od rodzaju zespołu,

dominują różne zaburzenia hemopoezy.

We wczesnych postaciach (RA,

RARS,

refractory anemia with ring sideroblasts

RCMD,

refractory cytopenia with multilineage dysplasia: patrz klasyfikacja,

W późnych stadiach (niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów,

RAEB,

refractory anemia with excess blasts

RAEB-1,

RAEB-2) dominuje zwiększona proliferacja z wydłużonym czasem przeżycia.

W tych postaciach częściej dochodzi do transformacji w ostre białaczki.3 Wśród mechanizmów patogenetycznych prowadzących do rozwoju nieefektywnej hematopoezy postuluje się udział limfocytów T oraz wpływ nasilonej angiogenezy.

Za przejście wczesnych form MDS w formy bardziej zaawansowane odpowiada skrócenie telomerów,

nasilona metylacja oraz inaktywacja genu p15INK4b,

który odgrywa zasadniczą rolę w regulacji cyklu komórkowego.3

Historia naturalna i rokowanie

Przebieg MDS jest zależny od typu choroby.

Wczesne postaci,

RARS,

RCMD mogą na początku przebiegać bezobjawowo.

U większości chorych pojawiają się objawy niedokrwistości.

Nasilona niedokrwistość prowadzi do niewydolności serca oraz niedotlenienia ogólnego układu nerwowego i innych narządów.

Niezbędne częste przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych prowadzą do odkładania się nadmiernej ilości żelaza w organizmie.

U niektórych chorych pojawia się skaza krwotoczna małopłytkowa i zakażenia wskutek neutropenii.

Chorzy na wczesne postaci MDS często umierają z powodu ciężkich zakażeń lub krwawień.3 W przypadku zaawansowanych postaci MDS niedokrwistość występuje bardzo często,

zazwyczaj jest bardziej nasilona,

częściej pojawia się współistniejąca małopłytkowość z objawami skazy krwotocznej oraz neutropenia.

Częściej i w krótszym czasie,

wynoszącym około kilku miesięcy,

dochodzi do transformacji w ostrą białaczkę.

Ostra białaczka rozwijająca się wtórnie do MDS jest trudniejsza do wyleczenia niż AML powstała de novo.3

Szczególną postać MDS stanowi zespół del(5q) (zespół mielodysplastyczny związany z izolowaną delecją chromosomu 5q,

myelodysplastic syndrome associated with isolated del[5q]).

Około siedmiokrotnie częściej zapadają na niego kobiety w młodszym wieku.

Choroba ma łagodny,

powolny przebieg i rzadko przeistacza się w ostrą białaczkę.

Rzadko pojawia się neutropenia i zakażenia oraz małopłytkowość i krwawienia.3

Rokowanie w MDS zależy od czynników rokowniczych i zastosowanego leczenia.6 Perspektywy nie są dobre,

a większość pacjentów doświadczy progresji choroby w ciągu kilku miesięcy do opornej ostrej białaczki szpikowej.

Mediana przeżycia wynosi od kilku lat do kilku miesięcy,

Przeszczep komórek macierzystych może 13/80

być skuteczny – przeżycie wynosi 50% na 3 lata,

chociaż starsi pacjenci mają gorsze rokowanie.

DNA methyl transferase inhibitor),

lenalidomidu lub chemioterapii.

Do całkowitej remisji po chemioterapii dochodzi rzadko,

a czas jej trwania jest stosunkowo krótki (mediana 10-12 mies.).

Wyleczenie jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT,

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation).

Wyjątkiem jest zespół del(5q),

w którym zastosowanie lenalidomidu u większości chorych prowadzi do uniezależnienia się od przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (kkcz),

u około połowy pozwala na uzyskanie remisji cytogenetycznej,

a mediana czasu trwania odpowiedzi wynosi około 2 lat.6

Wskaźniki dobrego rokowania w MDS to: młodszy wiek,

normalna lub umiarkowanie obniżona liczba neutrofili i płytek krwi,

niskie wartości blastów w szpiku kostnym (< 20%) i brak blastów we krwi,

syderoblasty pierścieniowate,

normalne kariotypy mieszanych kariotypów bez złożonych nieprawidłowości chromosomowych oraz kultury szpiku niebiałaczkowego wzoru wzrostu in vitro.

Wskaźniki złego rokowania to: zaawansowany wiek,

ciężka neutropenia lub małopłytkowość,

wysoka liczba blastów w szpiku kostnym (20-29%) lub blasty we krwi,

brak syderoblastów pierścieniowatych

nieprawidłowe umiejscowienie prekursorów granulocytów lub niedojrzałe prekursory granulocytów w sekcji szpiku,

wszystkie lub większość kariotypów nieprawidłowa,

złożone zaburzenia chromosomowe w szpiku kostnym oraz białaczkowy wzór wzrostu kultury szpiku w warunkach in vitro.

Epidemiologia

Roczna zapadalność na zespoły mielodysplastyczne w Europie wynosi 2,1-12,6/100 000 osób,

natomiast wśród osób powyżej 70.

roku życia – 15-50/100 000 osób.

Mediana wieku w momencie zachorowania wynosi 60-75 lat.3 Występowanie MDS w krajach Europy waha się w zakresie 13,0-20,9/100 000 mieszkańców,

przy czym MDS o pośrednim-2 lub wysokim ryzyku wg IPSS mieści się między 2,7-8,3/100 000.

Osoby z pośrednim-2 lub wysokim ryzykiem wg IPSS stanowią 20-40% wszystkich pacjentów z MDS.

że wyższe podgrupy ryzyka MDS (średniego-2 i wysokiego ryzyka) stanowią odpowiednio około 22% i 7% w populacji MDS.1 Częstość występowania MDS o niskim lub pośrednim-1 ryzyku wg IPSS można zatem ocenić na 60-80% wszystkich chorych z MDS.

Według Zaleceń Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego w Nowotworach Złośliwych z 2013 roku częstość zachorowań szacuje się na 4 przypadki/100 000 ludności/rok.

U osób powyżej 60.

roku życia częstość zachorowań wzrasta do 7-35/100 000/rok i dalej zwiększa się wraz z wiekiem.

Mediana wieku zachorowań wynosi 71 lat 14/80

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

według rejestru polskiego i 74 lata według rejestru europejskiego.

Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.

Według danych statystycznych National Cancer Institute (SEER CSR,

Surveillance Epidemiology and End Results Cancer Statistics Review) dostosowany do wieku współczynnik zachorowalności na zespoły mielodysplastyczne w populacji USA wynosił 4,9/100 000 osób wśród mężczyzn i kobiet (6,7/100 000 u mężczyzn i 3,8/100 000 u kobiet

na podstawie danych z 18 obszarów w Stanach Zjednoczonych w latach 20072011).

Na poniższych wykresach przedstawiono liczby chorych z zespołami mielodysplastycznymi oraz dostosowane do wieku współczynniki zachorowalności w poszczególnych grupach wiekowych według danych SEER CSR.

Liczby chorych z MDS w poszczególnych grupach wiekowych na podstawie danych SEER CSR (lata 2007-2011).7 9000

Liczba chorych

Mężczyźni

Kobiety

2000 1000

RCUD: RA,

RAEB-1

RAEB-2

MDS-U

MDS del(5q)

Monocytopenia lub duocytopenia* Blasty < 1%

Cytopenia (e)**,

Niedokrwistość Prawidłowa lub zwiększona liczba płytek krwi Blasty < 1%

Jednoliniowa dysplazja (≥10% komórek danej linii) < 5% blastów < 15% pierścieniowatych syderoblastów

Dysplazja ≥2 linii komórkowych (> 10% komórek) < 5% blastów Brak pałeczek Auera ± 15% pierścieniowatych syderoblastów Jedno- lub wieloliniowa dysplazja 5-9% blastów Brak pałeczek Auera Jedno- lub wieloliniowa dysplazja 10-19% blastów Pałeczki Auera (±)

Dysplazja < 10% komórek jednej lub więcej linii krwiotworzenia Obecność zmian cytogenetycznych potwierdzających rozpoznanie MDS < 5% blastów Prawidłowa lub zwiększona liczba megakariocytów z hipolobulacją jąder < 5% blastów Izolowana delecja 5q Brak pałeczek Auera

Wzrost liczby blastów o ≥50% do > 30% lub jedno z poniższych: − redukcja stężenia hemoglobiny o ≥2 g/dl − zależność od przetoczeń − ≥50-procentowe obniżenie liczby płytek krwi lub neutrofili w porównaniu z PR lub CR Kryteria odpowiedzi (czas trwania odpowiedzi ≥8 tyg.)

Odpowiedź czerwonokrwinkowa

(hemoglobina przed leczeniem < 11 g/dl)

Odpowiedź płytkowa (płytki krwi przed leczeniem < 20 × 109/l)

Odpowiedź granulocytowa (granulocyty przed leczeniem < 1,0 × 109/l)

kkcz – koncentrat krwinek czerwonych.

Wzrost stężenia hemoglobiny o ≥1,5 g/dl

Redukcja liczby przetoczeń kkcz o ≥4 j./8 tyg.

Wzrost liczby płytek krwi o 100% (≥30 × 109/l) Wzrost liczby granulocytów o ≥100%

Bezwzględna liczba neutrofilów > 0,5 × 109/l

Rekomendowaną dawką lanalidomidu jest 10 mg/d przez 21 dni co 28 dni.

Odpowiedź na leczenie powinna być oceniona po 2-4 miesiącach po rozpoczęciu leczenia.

W przypadku odpowiedzi na † Kategoria rekomendacji: 2A,

że zaznaczono inaczej (kategoria 1 – oparta na dowodach naukowych wysokiej jakości,

jednolita opinia NCCN sugerująca,

że stosowanie interwencji jest właściwe

kategoria 2A – oparta na dowodach naukowych niższej jakości,

jednolita opinia NCCN sugerująca,

że stosowanie interwencji jest właściwe

kategoria 2B – oparta na dowodach naukowych niższej jakości,

że stosowanie interwencji jest właściwe

kategoria 3 – oparta na dowodach jakiejkolwiek jakości,

że stosowanie interwencji jest niewłaściwe).

30/80

Lenalidomid (Revlimid®) w leczeniu zespołów mielodysplastycznych z izolowaną delecją 5q – analiza problemu decyzyjnego

leczenie lenalidomidem zalecana jest kontynuacja terapii.

Chorzy z istotnym klinicznie obniżeniem liczby neutrofili (500 mU/ml) lub po niepowodzeniu terapii ESA,

można rozważyć leczenie lenalidomidem jedynie w ramach zatwierdzonego badania klinicznego (stopień zaleceń: D).

Obecnie zaleca się leczenie lenalidomidem chorych z MDS i del(5q) w początkowej dawce 5-10 mg/d doustnie przez 21 dni co miesiąc,

przez co najmniej 4 cykle (stopień zaleceń: B).

Wymagane jest regularne (raz w tygodniu) monitorowanie morfologii krwi,

szczególnie podczas pierwszych dwóch miesięcy leczenia.

U chorych,

u których wystąpiła ciężka neutropenia lub ciężka trombocytopenia zaleca się przejściowe odstawienie leku,

a następnie redukcję dawki (stopień zaleceń: D).

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie wytycznych klinicznych dotyczących leczenia chorych z MDS z grupy ryzyka niskiego i pośredniego-1,

Stopień zaleceń na podstawie Harbour R,

Miller J.

A new system for grading recommendations in evidence based guidelines.

35/80

Podsumowanie wytycznych dotyczących leczenia chorych z MDS z grupy ryzyka niskiego i pośredniego-1,

Wytyczne

Kraj/region

PTOK 2013 r.

Polska

NCCN 2014 r.

Chorzy z grupy ryzyka niskiego i pośredniego-1 oraz z objawową anemią i delecją części chromosomu 5q (del(5q)) powinni otrzymać lenalidomid.

Rekomendowaną dawką lanalidomidu jest 10 mg/d przez 21 dni co 28 dni.

Chorzy z istotnym klinicznie obniżeniem liczby neutrofili (