PDF FEN ve MÜHENDİSLİ -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU - Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Bu bağlamda çalışmada Çukurova Üniversitesi yerleşkesi örneğinde kimlik, imge ve anlamın (2003), Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği Madde 6)

Related PDF

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - ÇÜ Fen Bilimleri

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
PDF

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ - ResearchGate

Bu bağlamda çalışmada Çukurova Üniversitesi yerleşkesi örneğinde kimlik, imge ve anlamın (2003), Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
PDF

çukurova üniversitesi fen bilimleri enstitüsü - MemurlarNet

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği Madde 6) Doktora Programı İnşaat Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına
PDF

TC CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

9 Haz 2018 "Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Biyomedikal Müh Kimya ve Fizik Bölümleri (Fen C Ü Fen Bilimleri Enstitüsü
PDF

Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Öğretim Yılı II Yarıyıl Lisansüstü

15 Oca 2018 “Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim koşuluna uygun; Mühendislik Fakültesi, 02 02 2018 C Ü Fen Bilimleri Enstitüsü
PDF

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU

Yükseköğretim Kalite Kurulu adına Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) dış Temel Bilimler Fakültesi'nin, 1978 yılında Mühendislik Fakültesi'nin ve 1982 yılında Fakültesi'nin ismi 1983 yılında Fen Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiş ve İdari  
PDF

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

master of science in aerospace engineering - Campus France

PDF fen bilimleri dersi öğretim programı Bilim Akademisi bilimakademisi wp content uploads Fen Bilimleri pdf PDF Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı Tanıtımı Temel Eğitim Genel tegm meb gov tr 13141023 Fen

FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ

FEDERAL SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND

Fen Mühendislik Teknoloji Toplum Çevre (FMTTÇ) a Sosyo Bilimsel Konular b Bilimin Doğası c Fen, Mühendislik ve Teknoloji İlişkisi ç Bilimin ve Teknolojinin  Jan 15, 2018 National Science Board | T | 1 Science Engineering Indicators 2018 Front Matter

 1. FEN
 2. MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK
 3. Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı Tanıtımı
 4. Science and Engineering Indicators 2018
 5. National Science
 6. Science and Engineering Indicators 2014
 7. Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik
 8. Women In Science
 9. Engineering
 10. Science and Technology

FEN BİLİMLERİ DERSİ 3, 4, 5, 6, 7 VE 8 veya öğrenme alanı, ünite, konu vb olarak görülmemiştir Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik geliş ÖZET Araştırmanın amacı, ilköğretim okulları 6, 7 ve 8 sınıf fen ve teknoloji

 1. fen bilimleri dersi öğretim programı
 2. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ
 3. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2008 Yılı Öğretim
 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarında yer alan biyoloji
 5. ikinci dönem teog sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere
 6. Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin
 7. ilköğretim fen ve teknoloji dersi kazanımları ve sbs sorularının yeni
 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ ve SOSYAL
 9. Fen Bilgisi Eğitimi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ
 10. Sınıf Fen Bilgisi ve Fen ve Teknoloji Öğretim

FEN VE TEKNOLOJİ Deneme Sınavı 2

Ortaokul - Kırmızı Beyaz Yayıncılık

PDF 7 sınıf seviye belirleme sınavı soru kitapçığı Meb meb gov tr duyurular duyurular2011 EGITEK sbs2011 7a pdf PDF deneme sınavıbilgekentokullari k12 tr yukle 4 20CINAR 204 20A pdf PDF ÖABT FEN DENEME indd Pegem

PDF fen bilimleri dersi öğretim programımufredat meb gov tr 201812312311937 FEN 20BİLİMLERİ 20ÖĞRETİM 20PROGRAMI2018 pdf PDF 8 SINIF FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI VE DERS kongre nigde edu tr xufbmek 2442 30 05 2012 20 29 54 pdf PDF

 1. 8 sınıf fen konuları 2018 2019
 2. 7 sınıf fen konuları
 3. smart cities ranking of european medium sized cities

FENCES. (B) General requirements.

Fence Requirements City of St Peters

glenview il us Documents Building Permit a New fences b Replacement of 50 or more of the total lineal footage of an existing fence within a 24 month period Submittal Requirements a A permit application b Two (2) copies of a current plat

PDF auf dem Gutshof des Stiftes Melk Fendt Feldtag 2015 fendt feldtag at downloads? feldtag2015 Fendt 20Feldtag 202015 20Infofolder PDF auf dem Gutshof des Stiftes Melk Fendt Feldtag 2015 fendt feldtag at downloads? feldtag2015

PDF modelo de bula Portal Saude Direta saudedireta br catinc drugs bulas fenergan pdf PDF FENERGAN EXPECTORANTE (cloridrato de prometazina + bifarma br fenergan expectorante xarope adulto com 120 ml manual pdf

 1. fenergan creme
 2. fenergan xarope
 3. fenergan preço
 4. fenergan sono

Feng Shui. Die Lehre von Wind und Wasser

redbloc – der Feng Shui Ziegel

fu qi sun pdf s wissenswertes pdf Diese Lehre der Naturbeobachtungen war für die Menschen in früherer Zeit selbstverständlich und gehörte zum täglichen Leben im Einklang mit der Natur Feng Shui heißt übrigens wörtlich übersetzt „Wind und Wasser“ Die Aufgabe von Feng Shui besteht im Verstärken

Home back Next

?KOZ BAĞLI YENİ AMİNOMETİLFOSFİN VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ,

ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN ...

Description

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 MODİFİYE GLİKOZ BAĞLI YENİ AMİNOMETİLFOSFİN VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ,

ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ  The New Amınomethylphosphıne Lınked Glucose And Theır Synthesıs Of Metal Complexes,

Investıgatıon Of Antıbacterıal Actıvıty * Belkız Akkuş Kimya Anabilim Dalı

Osman Serindağ Kimya Anabilim Dalı

ÖZET Bu çalışmada modifiye glukoza bağlı aminometilfosfin ligandları (N,N-bis (Asetato-α-D-Glukozfenilfosfinometil)aminometil,

([(AcO-α-DglukozPhPCH2)2NCH3])(dglupam) ve N,N-bis(AcO-α-D-glukoz-fenilfosfinobütil) aminometil ([(AcO-α-Dglukoz)2PCH2)2NBu)]) (dglupab) ligandları ve bu ligandların Pt(II),

Pd(II),

Au(I),

Co(II) uygun metal fosfin kompleksleri diklorometan içerisinde Schlenk metoduna göre inert azot atmosferinde sentezlenmiştir.

Sentezlenen metal komplekslerin ve ligandların karakterizasyonu için,

FTIR,

NMR spektroskopisi(1H,13C,31P ) kullanılmıştır.

Sentezlenen dglupam ve dglupab ligandlarinin metal kompleksleri bazi bakteri türleri üzerinde (500-1000 mg/l)derişimde disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyel özellikleri incelenmiştir.

genel olarak metal komplekslerinin incelenen bakteri türü üzerinde standart antibiyotikler kadar etkinlik gösterdiği Pt(II) komplekslerinin en yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu ve Au(I) bütün bakteri türleri üzerinde etkin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Modifiye glukoz Fosfin,

Aminometilfosfin ABSTRACT In this study the modified glucose containing amino methyl phosphine ligands N,N-bis (AcO-α-D-glukoz-phosphinophenyl) aminomethyl ([(AcO-αgGlukozPhPCH2)2NCH3]) (dglupam) and N,N-bis (di AcO-α-DGlukozphosphinophenyl) aminobutyl ([(AcO-α-Dglukoz)2PCH2)2NBu)]) (dglupab) and their Pt(II),

Pd(II),

Co(II),

Au(I) metal complexes have been synthesized in dichloromethane under nitrogen atmosphere using the Schlenk method.

All the metal complexes and the ligands have been characterized by,FT-IR,

NMR (1H,

The water soluble Pt(II),

Pd(II),

Co(II),

Au(I) metal complexes of the aminomethylphosphine ligands have been synthesized .

All the metal complexes and the ligands have been characterized by,

FT-IR,

NMR (1H,

Aminomethylphosphines,

Aynı başlıklı Doktora tezinden üretilmiştir.

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 Giriş Cisplatin veya cis-DDP,

cis-[PtCl2(NH3)2] ilk olarak 1960 yılında antitümör etkinliğine sahip olduğu keşfedildiğinden beri kanserlerin tedavisi için en yaygın kullanılan ilaçlar olarak geliştirilmiştir.

Cisplatinin kanser kemoterapisinde ki aktivitesi bitişik guanin artıklarına katılmasıyla açıklanmaktadır.

Bu durum HMG alan proteinlerinin DNA’ya bağlanmasını kolaylaştırır ve böylece de eksizyon onarımı için ek kalkan oluşur.

Son yıllarda birçok örnek arasında organametalik bileşiklerin antikanser tedavisinde,

seçici enzimlerin inhibesinde,

blok reseptörlerde kullanılması

arttırmıştır(Muhammad Hanif,2011).

İlk kiral şeker ligandları fosfinlerde asimetrik hidrojenasyon tepkimesinde katalizör olarak kullanılmıştır.

Ancak sadece di fosfin ve monofosfin ligandları dehidroaminoasit türevlerinin indirgenmesinde yüksek enantioseçicilik göstermiştir(Colleen,

2011).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda karbonhindrat içeren metal komplekslerin antitümor etki gösterdiği veya var olan etkiyi artırdığı görülmüştür(Manfred T,

2002).

Glikoz ünitelerinin kullanılmasının amacı canlıların fiziksel özellikleriyle uyumlu bir yapı olması örneğin glikozun bağlandığı yapıya lipofilik özellik kazandırması ve buna bağlı olarak yapının hücre zarından geçişini kolaylaştırması ile açıklanabilir.

Ayrıca biyolojik bir molekül olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yan etkilerinde önüne geçilmiş olunur.

Kirallığı kullanışlı ve ilaçlar için yararlı bir blok yapı

2001).

Geleneksel tıptan daha çok suda çözünen moleküller oluşturması ve bir takım organizmalar yoluyla vücutta çok iyi tolere edilirler.

Birtakım biyolojik fonksiyonlar ile glikolipid,

glikoprotein ve nükleotidlerin aktif bileşenleri ile benzer özellik gösterir(Cucciolito 2010).

Fosfinlerle oluşturulan şeker bileşiklerinin kullanımında düşük maliyetli olması,

kolay hazır alkol olması ve oksidasyona karşı yüksek direnç göstermesi katalitik olarak da avantaj sağlar(Yvette Mata,2008).

Şeker içeren fosfin metal kompleksleriyle ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır.

Rutenyum metaliyle fosfor içeren ve şeker içeren bir çalışma

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 yapılmıştır.

Bu çalışmada

karbonhidratların kullanılmasındaki amaç yukarda

bahsedilen düşük toksisite,

canlı hücreye uyumu ve kanser hücreye bağlanmada yüksek afinite karbonhidrat kullanımını tercih etmesine neden olmuştur( Pedro Florindo,2014).

Materyal ve Metod Bu çalışmada N,N-bis(Asetato

Pd(II),

Au(I),

Co(II) geçiş metali kompleksleri Schlenk metoduna göre azot atmosferinde sentezlendi.

Sentezlenen ligand ve komplekslerin yapıları ( FT-IR,

1H-NMR,13C NMR ve 31P-NMR ),

spektrometrik cihazları kullanılarak aydınlatıldı ve biyolojik etkinlikleri incelendi .

[(AcO-α-DGlukozPhPCH2)2NCH3] (dglupam)Ligandının Sentezi

Sentezin 1.

basamağında 3,4 mL (2.137mmol) fenilfosfin (PhPH2) ile 1.25ml (2.137mmol) t-butillityum azot atmosferinde

Kanarya sarısı renginde lityum fenilfosfit (PhPHLi) sentezlendi.

Bu çözelti kuru buz banyosunda 1saat karıştırılıp (Scott,1995) ve bir sonraki basamağa geçildi.

Elde edilen bileşik

NMR ve IR kullanılarak karakterize edildi.

Bileşik diklorometan,

THF gibi çözücülerde çözünürken su,

etanol gibi çözücülerde çözünmemektedir (MA:116.09 g/mol).

Şekil 1.

Lityum Fenilfosfit Sentezi (1).

31P-NMR

(D2O,

-53(s),

(PhPH)

FT-IR (KBr,

cm-1)2300.02cm-1(P-H),1458 cm-1(Ph-P)

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 2.

Aşama Asetato- α-D glukozfosfin sentezi

(2) (2.137mmol) lityum fenilfosfit içerisine yavaş yavaş 0.89 g aceto-bromo α- D'glukoz eklendİ daha sonra reaksiyon oda koşullarında 24 saat boyunca karıştırıldı.

Deney sonunda renk kanarya sarısından bulanık beyaza dönüşdü.

Rengin bulanık ve beyaza dönmesi LiBr oluştuğunun bir göstergesidir.

Elde edilen bileşik havada çok kısa sürede oksitlenmektedir.

Şekil 2.

Asetato- α-D glukozfenilfosfin Bileşiğinin Sentezi (2).

Aşama [(AcO-α-D glukoz)2PCH2)2NCH3)] α-D glukozaminometilfosfin Bileşiğinin Sentezi(3)

aşamada elde edilen α-D glukozfosfin (2) nolu bileşiğe azot altında yavaş yavaş bu çözeltiye eklenerek Shlenk tekniğiyle azot ortamında 12 saat oda sıcaklığında karıştırıldı.

Ve diklorometan fazına geçen yağımsı ligand elde edildi Elde edilen bileşik elementel analiz,

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4

Şekil 3.

[(AcO-α-D glukoz)2PCH2)2NCH3)] α-D glukozaminometilfosfin Bileşiğinin Sentezi Metal Komplekslerinin Sentezi

Karışım 2 saat oda sıcaklığında karıştırıldı.

Çözücü hacmi döner buharlaştırıcıda 5 mL’ ye azaltılarak üzerine dietileter ilave edilip metal kompleksinin sarı katı halinde çökmesi sağlandı.

Oluşan sarı katı süzülüp,

dietileter ile birkaç kez yıkanarak vakumda kurutuldu.

Elde edilen bileşik elementel analiz,

Verim: 0.58g (% 70)

Şekil 4.

[Pd((AcO

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 Araştırma Bulguları Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu FT-IR ve spektrumları alınarak incelenmiştir.

FT-IR Spektrumlarının Değerlendirilmesi FT-IR spektrumunda C=O gerilme piklerinin 1600-1700 cm-1 de Aril(C=O) gerilme piklerinin olması şekerin fenil fosfin lityumla tepkimesinin gerçekleştiğinin göstergesidir.

α-D glukoz aminometilfosfin ve α-D glukoz

ligandlarının sentezlerinin ikinci aşaması olan bileşiklerin FT-IR spektrumlarında keskin primer amin piklerinin olmaması Mannich reaksiyonun gerçekleştiğinin göstergesidir.

α-D glukoz aminometilfosfin ve α-D glukoz

ligandlarının spektrumlarında (C-N) bağ gerilmesi sırasıyla 1053 cm

(P-C-N) gerilme pikleri sırasıyla 1175 cm

NMR Spektrumlarının Değerlendirilmesi Sentezlenen ligand ve komplekslerde FT-NMR spektrumları DMSO-d6 +

D2Oçözücüsü

Sentezlenen

bütün

komplekslerinde spektrumunda bütün bileşikler için = 7,5-7 ppm civarında monosübstitüe benzen çoklu pikleri gözlenmektedir.

= 5.5-4.8 ppm arasında (OCH-glikoz) grubundaki 10 protona ait çoklu pikler,

aminometilfosfindeki = 2.8-3.2 4 protona ait (N-CH2-P) singlet pikler ve =3.5-2.9 ppm arasında 24 protona ait (CH3-COOR) çoklu pikler görünmektedir.

α-D glukoz aminometilfosfin ligandının metal komplekslerinde = 2.1-2.2 ppm arasında 3 protona ait (N-CH3) singlet pikler görünmektedir.

α-D glukoz aminobütilfosfin ligandının metal komplekslerinde = 2.4-2.6 ppm arasında 2 protona ait (NCH2(CH2)2CH3) singlet pik ve = 2.0-1.4 ppm arasında 7 protona ait (NCH2(CH2)2CH3) çoklu pikler görünmektedir.

Bu veriler aminofosfin ligandlarının metale koordine olduğunun göstergesidir ve literatür değerleriyle uyumludur (Reddy 1995,1997).

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 31P

NMR Spektrumlarının Değerlendirilmesi

fosfor atomunun üzerindeki elektron çiftinin perdeleme etkisi yaparak kimyasal kayma değerini negatif alana kaydırdığı gözlenmiştir.

α-D glukoz

aminometilfosfin ligandının sentezinin birinci basamağında

fenil fosfinin lityumlanması ile elde edilen ((PhPLi))(1) grubundaki fosfora ait pik δ=

Sentezin ikinci basamağında fenilfosfin lityum ile aceto-bromo α- D'glukozun lityumlanması ile oluşan (α-D glukoz fenil fosfin)(2) bileşiğin ait pikde δ=

Sentezin 3.basamağında aminometil

aminometilfosfin bileşiğine ait pikde)

Burada

sentezlenen ligand da üç aşamada düşük alana doğru bir kimyasal kayma gözlenmiştir.Bunun nedeni fenil fosfinde ki fosfor üzerinde bulunan elektron sağlayıcı gruplar yerine elektron çekici grupların gelmesiyle perdeleme etkisi azalmış ve daha düşük alanlara kaymıştır.Bu değerler literatürlerle uyumludur.( Rıchard Urıarte,1979) α-D glukoz

aminometilfosfin ligandlarının

spektrumları incelendiğinde fosfin grubuna ait δ=

31P-NMR

verileri aminometilfosfinin metale fosfor üzerinden koordine

olduğunu gösteren önemli bir kanıttır.

Spektrum incelendiğinde,

üzerinden

göstermektedir.

Literatürlere göre elektronegatif fosfor atomu,

elektropozitif olan metal iyonuna koordine olup ortaklanmamış elektron çiftini metal iyonuna sunar,

dorbitallerindeki boşluğa metalden geri bağlanma etkisi ile metalin etrafındaki elektron yoğunluğu azalır ve kimyasal kayma değeri negatif bölgeden pozitif bölgeye kaydığı gözlenmiştir.

31P-NMR

spektrumları incelendiğinde ligandın metale

koordine olduğu ve literatürde belirlenen değerlerle uyum içinde oldukları görülmektedir.

31P-NMR

spektrumlarından hesaplanan kimyasal kayma farkı (Δδ =

δkompleks

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 P.E.,1981) ve bütün komplekslerde bulunan Çizelge 4.3.’deki

31P-NMR

literatürlerle uyumludur (Muhammad Hanif,2011).

Çizelge 2 Sentezlenen Ligand ve Komplekslerin 31P NMR Spektrum Değerleri 31

P{ H}-NMR

(δ,ppm)

Bileşikler

(DMSO6

- δligand

Δ=31.9

Δ=54

Komplekslerin Biyolojik Aktiviteleri Antibakteriyel Aktivite( Disk Difüzyon Testi)

Metal komplekslerinin antibakteriyel etkilerini araştırmak için (Pseudomonas aeruginosa,

Pseudomonas putida,

Staphylococcus aureus,

Klebsiella spp,

Enterococcus faecalis,

Escherichia coli,

MRSA,

VRE) gibi patojenik bakteriler Çukurova üniversitesi Balcalı Araştırma Hastanesi Merkez Lab.

dan tanımlanmış ve tedarik edilmiştir.

Bacillus subtilis B-354ve Lactobacillus sakei (ATCC 15521) suşu ise Su ürünleri fak.

Koleksiyonundan tedarik edilmiştir.

Bütün Bakteri türleri −80°C 20% glycerol Stoktan 37 °C

Metal kompleksleri sterilize saf suda derişim olarak hazırlanmıştır.

Patojenik bakteriler Nutrient sıvıda canlandıktan sonra 0.1 mL yaklaşık 15 mL Muller hinton agar (sterilize edilmiş ve su banyosunda yaklaşık 45°C

Donmuş olan petrilere her bir komplekse ait diskler 3 tekerrürlü olarak yerleştirilmiş bir gece 37 °C de inkübasyona bırakılmıştır.

Oluşan zonlar kumpas yardımıyla mm cinsinden ölçülmüştür.

Zon oluşturan komplekslerin ilgili bakteriye antibakteriyel etkisi var yorumu yapılmıştır.

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 Tartışma ve Sonuçlar Bu çalışmada N,N-bis(di Aseto-α-Dglukozfosfinofenilmetil)aminometil (dglupam) ve N,N-bis(di Aseto-α-Dglukozfosfinofenilbütil)aminometil (dglupab)ligandları ve bu ligandların Pt(II),

Pd(II),

Au(I),

Co(II) geçiş metali kompleksleri Schlenk metoduna göre azot atmosferinde sentezlendi.

Sentezlenen ligand ve komplekslerin yapıları ( FT-IR,

1H,13C ve 31P-NMR ),spektrometrik cihazları kullanılarak aydınlatıldı ve biyolojik etkinlikleri incelendi.

Glukoz içeren aminometilfosfin ligandlarının 31P-NMR spektrumlarında incelendiğinde δ=

Metal komplekslerinde ise bu değerlerin pozitif bölgeye kaydıkları ve literatürlerle uyum içinde oldukları belirlenmiştir.

Sentezlenen ligand ve komplekslerin1H NMRspektrumlarındaki kimyasal kayma değerleri ve verilen proton sayıları ile hesaplanan integrasyondeğerlerinin uyumlu olması beklenen ligand ve komplekslerin sentezlendiğini göstermiştir Sentezlenen dglupam ve dpab ligandlarının metal kompleksleri bazı bakteri türleri üzerinde (500-1000 mg/L) derişimde disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyel özellikleri incelenmiş,ölçülen zon çaplarına göre Pt(II) komplekslerinin en yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu ve Au(I) bütün bakteri türleri üzerinde etkin olduğu diğer metal komplekslerinin de incelenen bütün bakteri türlerinde standart antibiyotikler kadar etkinlik gösterdiği görülmüştür.

Kaynaklar BO RAM KIM,

SU-DONG CHO,

EUN JUNG KIM,

IN-HYE LEE,

GI HYEON SUNG,

JEUM-JONG KIM.

“Efficient palladium-catalyzed amination of aryl chlorides using di(dicyclohexylamino)phenylphosphine as a PN 2 ligand” Tetrahedron 68 (2012) 287-293 CARLO SANTINI MAURA PELLEI ,

GRAZIA PAPINI ,

BARBARA MORRESI ,

ROSSANA GALASSİ,

SİMONE RİCCİ,

FRANCESCO TİSATO ,

MARINA PORCHIA ,

MARIA PIA RIGOBELLO,

VALENTINA GANDIN,

CRISTINA MARZANO ‘’In vitro antitumour activity of water soluble Cu(I),

Ag(I) and Au(I) complexes supported by hydrophilic alkyl phosphine ligands’’ Journal of Inorganic Biochemistry 105

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 COLLEEN MUNRO-LEIGHTON,

LAURA L.

ADDUCI,

JENNIFER J.

BECKER,

AND MICHEAL R.

GAGNE.

“Oxidative Addition of Secondary C X Bonds to Palladium(0): A Beneficial Anomeric Acceleration” Organometallics 2011,

RAFAELLA DEL LITTO,

FRANCESCO PAOLO FANIZZI.

Synthesis,

characterization and in vitro cytotoxic activity on cancer cells of Pt(II) complexes” Inorganica Chimica Acta 363 (2010) 741–747 DEBERAJ MUKHERJEE,

SUJIT K.

SARKAR,

UDAY S.

CHOWDHURYC AND SUBASH C.

TANEJA.

“A rapid stereoselective C-glycosidation of indoles and pyrrole via indium trichloride promoted reactions of glycosyl halides” Tetrahedron Letters 48 (2007) 663–667 DIETMAR SEYFERTH AND TIMOTHY G.

WOOD.“Michael-Type Addition Reactions of Bis(p-phenylphosphido) bis(tricarbony1iron) with Olefinic a,&Unsaturated Carbonyl Compounds” Organometallics,

12,1987.

ERDİK E.,

1998.

Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler,

Gazi Kitabevi,

Baskı,

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,

82-385.

FAWCETT J.,

HOYE P.A.T.,

RAYMOND D.W.

KEMMIT,

LAW D.J.

Synthesis

Bis(phosphinomethyl)amines

Bis(hydroxymethyl)phosphonium

Isolation

Bis(hydroxymethyl)- 9-phosphoniabicyclo[3.3.1] nonane Hydrogensulfate and Chloride Salts and [FRANK,

DAIGLE,

VAIL,

Chemistry of Hydroxymethyl Phosphorus Compounds.

Phosphonium Salts.

Text.

1982,

DAIGLE,

VAIL,

Chemistry of Hydroxymethyl Phosphorus Compounds.

Phosphines,

Phosphine Oxides and Phosphonium Hydroxides.Text.

1982,

738-750

Ç.Ü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 GALI,

KARRA,

REDDY,

SCHIBLI,

VOLKERT,

KATTİ,

Synthesis of Dithio-diphosphine (P2S2COOH)-Based Bifunctional Chelating Agent.

Its Coupling Reactions with Peptide Analogues and Steroids.

Submitted for publication.

GARCIA-SEIJO,

M.I.,

HABMERIAM,

M.E.,

R.O.,GARCIA-FERNANDEZ,

MURDOUCH,

P.D.S.,

GOULD,

platinum(II) Complexes containing cysteine derivatives as ligands”,

Inorg.

Chim.

Act.,

52-60.

(C6H11)2PCH2]2-NCHMePh].

Dalton Trans (1993) 2563.

IZABELA BRUDZIN,

TOMOAKI TANASE.

“Unprecedented Sugar-Dependent In Vivo

Antitumor

Activity

Diamminedichloroplatinum(II)

Carbohydrate-Pendant

Complexes”

Bioorganic

Medicinal

Chemistry Letters 11 (2001) 3045–3047.

MUHAMMAD HANIF,

SAMUEL M.

MEIER,

WOLFGANG KANDIOLLER.

RuII–arene

complexes with carbohydrate-derived co-ligands” Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 224–231.

PEDRO FLORINDO,

INES J.

MARQUES,

CARLA D.

NUNES,

ANA C.

FERNANDES.

cyclopentadienyl ruthenium(II) complexes containing carbohydrate-derived ligands” Journal of Organometallic Chemistry 760 (2014) 240-247.

SCOTT R.

GILBERTSON

AND CHENG-WEI T.

CHANG.

Disugar Phosphine Ligands and Their Use in Asymmetric Hydrogenation” J.

Chem.

1995,60,

6226-6228.

YONGSHENG CHEN,

ADAM JANCZUK,

XI CHEN,

JiIANQIANG WANG,

MOHAMAD KSEBATI.

“Expeditious syntheses of two carbohydrate-linked cisplatin analogs” Carbohydrate Research 337 (2002) 1043–1046