PDF -Değerleme Konusu Gayrimenkullerin - nurolgyocom - OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2


Like and share and download

OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI

Değerleme Konusu Gayrimenkullerin - nurolgyocom

OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI nurolgyo upi r nurol gayrimenkul yatirim Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere Ortaklar Genel Kurul , “OASİS Designer Outlet”e ev Nurol Residence nihai

Related PDF

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 2016 Faaliyet Raporu

nurolgyo upi r nurol gayrimenkul yatirim Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere Ortaklar Genel Kurul , “OASİS Designer Outlet”e ev Nurol Residence nihai
PDF

Değerleme Konusu Gayrimenkullerin - nurolgyocom


PDF

OAXACA DEL 3 AL 9 DE MAYO

The Unbroken Thread: Conserving the Textile Traditions of Oaxaca

Mar 21, 2017 in Mexico's Valley of Oaxaca, the Zapotec heartland (Fig 1) This paper A series of radiocarbon dates indicates that the El sue a death sentence (9) El Palenque is one of three archaeological sites near San

 1. discovered in the Valley of Oaxaca
 2. and the Regional Politics of Oaxaca
 3. Growth Diagnostic for the State of Oaxaca
 4. Turkey husbandry and use in Oaxaca
 5. Folk Art from Oaxaca
 6. zapotec religious practices in the valley of oaxaca
 7. Conserving the Textile Traditions of Oaxaca
 8. The Oaxaca Barrio in Teotihuacan
 9. 460 Years of Silk in Oaxaca
 10. Soundscapes of the Everyday in Ancient Oaxaca

OB Dieter Salomon: Habemus Haushalt

Hamburgs Gedächtnis - die Threse des Hamburger Rates Die

EVELYN ADUNKA Salomon Frankfurter (1856–1941) Amt antritt und Klaus Dieter Lehmann, von Haus aus Bibliothekar, ablöst, mag als vorgesehenen Haushalt zum Zweck einer Vorort Selektierung der kostbarsten Ob das jetzt in Marburg aufgefundene Buch aus dem »Posten Bücher«

 1. Salomon Frankfurter
 2. Dieter Lehmann
 3. vorgesehenen Haushalt zum Zweck einer Vorort-Selektierung der kostbarsten
 4. Ob das jetzt in Marburg aufgefundene Buch aus dem
 5. apam habemus
 6. 81 und 84 mit Dieter
 7. Haushalt aufzunehmen
 8. Sed quia eius utpote adolescentis mores affectusque incertos habemus
 9. ob sich aus dem Bestand ein Kanon ablesen lässt
 10. Landbau und Haushalt

PDF Zakres tematyczny poszczególnych działów „Wiadomości stat gov pl ws 02 2019 10 zakres tematyczny poszczegolnych dzialow wiadomosci statystycznych the polish statistaci pdf PDF Akt prawny Internetowy System Aktów Prawnychprawo sejm gov pl isap nsf download xsp

Obergericht Appenzell Ausserrhoden 3. Abteilung

Übermässige Bindung im Aktionärbindungsvertrag - UZH

Die Einzelrichter des Obergerichts hatten im Bereich Zivil und Straf halbe Tage 1 Abteilung 1 (2) 11 ( 5) 2 Abteilung 0 (0) 7 (10) 3 Abteilung 0 (0) 13 Dez

 1. Das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden an den
 2. Obergericht Appenzell Ausserrhoden
 3. Juli 2013 des Obergerichts Appenzell Ausserrhoden
 4. Sammlung Carl Meyer in der Kantonsbibliothek Appenzell
 5. Appenzellische Jahrbücher 2016
 6. Ausgleichskasse IV Stelle Appenzell
 7. Abteilung Raumentwicklung
 8. Obergericht Appenzell Ausserrhoden erheben mit den eingangs erwähnten
 9. Abteilung
 10. Obergericht

3 Febr 2019 OBERHAU AKTUELL E V Verein zur Förderung der Heimatpflege Monatlich · kostenlos Ausgabe Februar 2019 20 Jahre Jugendorchester  17 Nov 2017 Verein Agrar Informator Pfaffenwinkel e V

 1. Oberhau aktuell
 2. Aktuelles aus einer Hand
 3. Unser Verein
 4. TUS HERCHEN 1922 eV
 5. brotZeit aktuell
 6. brotZeit eV
 7. FORTUNA AKTUELL
 8. aktuell
 9. Torhaus aktuell
 10. DJK-Sportverband eV

Oberhirtliches Verordnungsblatt

Datenschutzerklärung des Bischöflichen Priesterseminars St

21 Febr 2018 Oberhirtliches Verordnungsblatt Amtsblatt für das Bistum Speyer Herausgegeben und verlegt vom Bischöflichen Ordinariat Speyer 1 Juli 2017 Oberhirtliches Verordnungsblatt Amtsblatt für das Bistum Speyer Herausgegeben und verlegt vom Bischöflichen Ordinariat Speyer Oberhirtliches

 1. Oberhirtliches Verordnungsblatt Oberhirtliches
 2. Oberhirtliches Verordnungsblatt Oberhirtliches Verordnungsblatt
 3. Oberhirtliches Verordnungsblatt
 4. Verordnungsblatt für das Bistum Speyer
 5. Verordnungsblatt
 6. Oberhirtliches Verordnungsblatt für das Bistum Speyer 1970
 7. oberhirtliches-verordnungsblatt
 8. Daraufhin wurde ihre Stelle im Oberhirtlichen Verordnungsblatt
 9. Oberhirtliches Verordnungsblatt für das Bisthum Regensburg 1854-
 10. General Buchweiser's Oberhirtlicher Aufruf declared

Oberhirtliches Verordnungsblatt

Domkapitular Offizial Prälat Dr Josef Ammer

bistum speyer de fileadmin user upload 1 0 0 Oberhirtliches Verordnungsblatt AmtsblattfürdasBistumSpeyer HerausgegebenundverlegtvomBischöflichenOrdinariatSpeyer INHALT 110 Jahrgang Nr 4 21 Juni2017 pfarrei bobenheim roxheim de fileadmin user Verpflichtungserklärung Ehrenamtliche Stand Januar 2019 Verpflichtungserklärung für Ehrenamtliche in der Pfarrei Hl Petrus Bobenheim Roxheim kath datenschutzzentrum ffm de

OBERLANDESGERICHT HAMM Im Namen des Volkes URTEIL

OLG Karlsruhe Urteil - Uni Hamburg Jura

15 Jan 2019 EINDICANCE Oberlandesgericht Hamm Kople an IM NAMEN DES VOLKES Urteil durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Landgericht Dortmund Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Oberlandesgericht Hamm IM NAMEN DES VOLKES INGEGANGEN Urteil

 1. Oberlandesgericht Hamm
 2. OLG Hamm
 3. OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN Aktenzeichen
 4. OberlandesgerichtKarlsruhe Im Namen des Volkes Urteil
 5. OLG Hamm 25.10.2012
 6. Landgericht Hagen
 7. Oberlandesgericht Karlsruhe Im Namen des Volkes Urteil
 8. Amtsgericht Ulm Im Namen des Volkes Urteil
 9. OLG Karlsruhe Urteil
 10. Im Namen des Volkes Urteil
Home back Next

E YÖNETİM PLANI 1.

Genel Hükümler ve Tanımlar 1.1 Kapsam Ankara ili,

Etimesgut ilç...

Description

OASIS RESIDENCE YÖNETİM PLANI

Genel Hükümler ve Tanımlar 1.1

Kapsam

Ankara ili,

Etimesgut ilçesi,

Cadde 46368 Ada ve 4 parsel üzerine belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış ve yapılacak,

sosyal tesis ve hizmetler ve bunların birbirleriyle bağlantılı A ve B Bloktan oluşan Oasis Residence,

Medeni Kanunun (MK) ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere,

bu “Yönetim Planına” göre yönetilir.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller

Yönetim planı taraflar arasında sözleşme niteliğindedir.

Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde,

MK ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Yönetim planı,

onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını,

bir yolla iktisab edecek bütün şahısları,

bağımsız bölümlerde herhangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları da doğrudan bağlar.

Bu şahıslar yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

Yönetim Planının Değiştirilmesi

Yönetim planı ancak bütün Kat Maliklerinin beşte dördünün (4/5) oylarıyla değiştirilebilir.

Tanımlar

KMK : Kat Mülkiyeti Kanunu MK : Medeni Kanun

Yönetim Organları 2.1

Kat Malikleri Kurulu

Oasis Residence,

Kat malikleri kurulu tüm görev ve yetkilerini bir servis veya yönetim şirketine devredebilir.

Arsa payı ne olursa olsun bütün bağımsız bölüm malikleri kat malikleri kurulunun birer tabii üyesidir.

Toplantının nerede,

hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi,

yönetici tarafından tespit edilerek en az 15 gün önceden bütün kat maliklerine iadeli taahhütlü bir mektupla veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı ile davet edilir.

Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup karara bağlanması,

konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla gündeme alınmasına bağlıdır.

İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

Yönetici veya denetçi kat malikleri kurulunu yukarıda belirtilen usullere uyarak gerekli gördüğü her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetici veya denetçi kat maliklerinin üçte birinin (1/3) yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Toplantı talebinde bulunan kurul üyeleri taleplerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

o toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan ve bir katip seçerler.

Kurulda arsa payına bakılmaksızın her bağımsız bölümün sahibi (kat maliki) bir oy kullanma hakkına sahiptir.

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için bir oy hakkı vardır ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Kesirler dikkate alınmaz.

Bir bağımsız bölüme birden fazla kişi sahipse,

kat malikleri kurulunda içlerinden birisine vekalet vererek bağımsız bölümü temsil ederler.

Kat maliklerinin her biri,

diğer kat malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler.

Kat maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk,

akıl hastası vs.) onun yerine velisi yada vasisi kurula katılıp oy kullanabilir.

Kiracıların kat maliklerinden vekalet alarak oy kullanmaları mümkündür.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri,

oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir.

Bir kişi,

oy sayısının yüzde beşinden (%5) fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılan katılanların oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayı sağlanamadığı için toplantı yapılamazsa,

ikinci toplantı ilk çağrıda belirtilen tarih,

yer ve saatte yapılır ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın,

toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilir.

KMK ‘nda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır.

sözleşme yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Kat malikleri kurulunda alınan kararlar,

yönetici tarafından o toplantıya katılmamış olan kat malikleri ile gerekiyorsa bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlara veya bölümlerden başka bir şekilde faydalananlara usulünce duyurulur.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri,

kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Kat malikleri kurulunun kararları tasdikli karar defterine veya toplantı katibi tarafından daha sonra haziruna imzalanmak üzere tutulmuş tutanağa yazılarak,

tutanak toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza edebilirler.

Anagayrimenkulun kullanılmasından veya yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar,

kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar,

karar defterinde aynı hususa dair daha ince verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Yönetici

Oasis Residence yöneticiliği yeni yerleşim ve oluşum sürecinde kuralların oturması ve yaşam alanının bir marka değeri kazanması açısından başlangıçta en az 5 yıl süreliğine uzman / profesyonel bir şirket tarafından yapılır.

Bu durumda kendisiyle sözleşme yapılır.

Kat Malikleri kurulunca takip eden her yıl için yönetici seçimleri 1 yıllık süreler için yapılır.

Eski yöneticilerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

Gelir ve giderlerin kaydının işletme defterine kaydedilmesi ve bütçe dönemleri sonunda notere kapattırılması.

Belgelerin 5 yıl süre ile saklanması Yöneticinin ve yüklenicinin iletişim bilgileri görünür yerlerde ilan edilmesi Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,

bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

Anagayrimenkulün yönetim ve bakım işleriyle,

bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların avans olarak toplanması,

borçların gecikme cezasına girmeden ödenmesi,

toplanan avans/paraların en iyi bir şekilde muhafaza ve harcanması borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü ile gerekiyorsa kat maliklerine duyurulması ve gerekli bütün tedbirlerin alınması,

Kat Malikleri kurulunu toplantıya çağırması ve gündeminin hazırlanması,

Kat malikleri kurulunun karar ve protokolleriyle yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini sırasıyla karar defterine geçirmesi ve defterin her yılın Ocak Ayı içinde notere kapattırılması ve bütün belgelerin saklanması,

Kat Mülkiyeti Kanunun 37.

maddesi gereğince kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa,

Yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yaparak bu projede anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarının bütün giderlerden her kat malikine yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararına göre düşecek

miktar ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarının gösterilmesi kat maliklerine sunulması ve kat maliklerince 7 gün zarfında itiraz edilmediği veya kat malikleri kurulunca değiştirilmediği takdirde projedeki hususların yerine getirilmesi.

Yönetici,

her yıl yapılan olağan toplantıda,

o tarihe kadar elde edilen gelirlerle yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Ayrıca,

yönetim hesaplarını ayrıntılı mizan olarak rapor halinde imza karşılığı veya kat maliklerine e-posta ile üçer aylık dönemler halinde bildirir ve kat maliklerinin yarısı isterse bunların arsa payları ne olursa olsun,

yönetici olağan toplantılar dışında da hesapları açık veya detaylı olarak göstermeye mecburdur.

Yöneticiler,

kat malikleri toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmiş işletme projesinin haricinde harcama ve borçlanma yapamazlar.

Ortak yerlerin,

işletme ve onarım işlerinin yapılması,

sosyal ve spor tesislerinin işletilmesi ve bakımı için gerçek ve tüzel kişilerle hizmet sözleşmesi yapabileceği gibi,

yönetim giderlerinin toplanması da dahil olmak üzere tüm yetkilerini kısmen veya tamamen sözleşme akdedeceği hizmet şirketine devredebilir.

KMK ‘nun 35.

maddesinde yukarda belirtilenlerin dışında kalan hükümleri yerine getirmek.

Blok Temsilcileri

Kat Malikleri kurulunca gerekli görülmesi halinde her bloktan birer kişi olmak üzere yönetici ile paralellik kurulabilmesi,

işleyişin belirli bir organizasyon bütünlüğünde yürütülebilmesi açısından blok temsilcileri belirlenebilir.

Temsil ettikleri bloğa ait giderleri belirlemek ve işlerin yapılması için yönetimi bilgilendirmek.

Bloğa has giderleri belirleyerek işletme projesine ekletmek,

özel hizmetleri belirleyerek düzenlemek Tamir edilmeyen,

tadilat gerektiren ve uygun olmayan durumları tespit etmek ve yönetime bildirmek Çalışanların işlerinin başında olup olmadığını denetlemek Blok malikleriyle iletişime geçmek

Denetçi

Her yıl yapılacak olan Kat malikleri kurulunda

aralarından bir kişiyi denetçi olarak seçerler.

Aynı kişilerin denetçi seçilmesi mümkündür.

Denetçiye bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez ve bütün ortak giderlere diğer malikler gibi katılır.

Bedeli yönetim hesaplarından ödenmek üzere ve haklı bir sebep göstermek kaydıyla kat maliklerinin yarısının bir fazlasının imzalı teklifi ile dışarıdan profesyonel bir denetim yaptırılabilir ve bu denetim yılda en fazla bir defa yapılabilir.

Yönetim hesaplarını en az altı ayda bir denetlemek Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda yönetim tarzı hakkındaki görüş bildirmek.

İncelemeler sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyelerini devamlı olarak yöneticinin bilgisine sunmak.

Raporu noter mührüyle tasdikli karar defterine yazarak imza etmek.

Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri 3.1 Bağımsız Bölümlere İlişkin Hak ve Yükümlülükleri 3.1.1 Hakları Kat Malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde (KMK ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) MK’nun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya da verebilirler.

Kat malikleri,

bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek şekilde olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım,

tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

Kat malikleri köşe daireler için kahverengi,

iç daireler için beyaz renkli profil kullanılması kaydıyla balkonlarını camla kapattırabilirler.

diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri,

bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa,

bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka sıfatla oturanların ad,

soyad ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde yöneticiye bildirirler.

Tebligat adresini veya bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

Kat malikleri,

bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde,

kira sözleşmesinden bir örnek ile Yönetim Planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar.

Kat Malikleri özellikle,

Bağımsız bölümlerinde kedi,

köpek(ağırlığı maksimum 10 kg.),

balık gibi evcil hayvanlar dışında bir hayvan besleyemezler.

Besledikleri hayvanların ise diğer kat maliklerini rahatsız etmemesini sağlarlar.

Aksi takdirde yönetici sorun çıkaran hayvanın Oasis Residence alanı dışına çıkarılması ve sokulmamasını isteyebilir.

Ayrıca bu konuda kat maliklerinin alacağı karara hayvan sahipleri uymak zorundadırlar.

Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler,

gürültülü hareketlerde bulunamazlar,

özellikle saat 24:00 dan sonra televizyon,

ses çıkaran cihazlarını komşularını rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.

Nişan,

düğün gibi istisnai sebeplerle de olsa toplantılarında kat maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler.

Bağımsız bölümlerin balkon,

apartman boşluklarından veya bağımsız bölüm dış kapılarından halı silkeleyemezler,

binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine çamaşır asamazlar.

Bağımsız bölümlerini kumarhane,

randevu evi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.

Kat mülkiyeti kütüğünde mesken,

iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini,

klinik gibi müesseselere tahsis edemezler.

Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bağımsız bölümlerinde (kat malikleri kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe) sinema,

pastane gibi beslenme yerleri ve bakımevi,

kreş vs.) gibi yerler açamazlar veya kiraya veremezler.

Kat mülkiyeti kütüğünde büro,

iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümleri kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar,

gürültü sarsıntı yapamazlar,

rahatsız edici duman ve kokular çıkartamazlar.

Bütün kat malikleri oy birliği ile müsaade etmedikçe,

bağımsız bölümlerinin pencere,

balkon veya teraslarına dışarıdan görünen yada dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar.

Balkon ve teraslarını duvar veya örtülerle kapatamazlar.

Pencere,

binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar,

güvenlik önlemleri alamazlar.

Bağımsız bölümlerinde duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak kat malikleri,

yönetime bilgi vermek kaydıyla ve ancak statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir.

Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasara sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır.

Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar.

Otopark dışında belirlenmiş alanlar dışında kalan alanlara araç park edemezler.

Sığınak gibi ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar.

Projesi ve tanımı ne olursa olsun pazar günleri,

daireler ve/veya parsel içerisinde rahatsızlık verecek derecede tadilat,

Ortak Yerlere İlişkin Hak ve Yükümlülükleri

KMK’nın 4.

maddesinde sayılan yerleriyle,

kat maliklerinin ortaklaşa kullanma,

korunma ve faydalanmaları için gerekli yerler ortak yerlerdir.

Yönetim ortak yer ve tesislerin nasıl ve ne ölçüde kullanılacağını hakkaniyet kurallarını dikkate alarak belirler ve gerektiğinde düzenler.

Yönetim bu ortak yer ve tesislerden yararlanmayı bir kulüp statüsünde düzenleyebilir ve belli bir ücrete bağlayabilir.

Parsel içindeki ortak yer ve tesisler hangi blok ve alan içinde bulunurlarsa bulunsunlar tüm bağımsız bölümlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar.

bağımsız bölümlerinin bulunduğu parseldeki ortak yerlerden ve tesislerden ve doğrudan doğruya o parsele,

blok yapıya sahip tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanma hakkına sahiptirler.

Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte

Her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere,

kusuru sebebiyle verdiği zarardan dolayı sorumludur.

Kat malikleri,

Bulundukları yapının mimari durumunu,

güzelliğini ve ortak yerlerin bakım ve temizliğini titizlikle korumaya mecburdurlar.

Bütün kat maliklerinin rızasını almadıkça,

bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat,

onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yapamazlar,

balkonlarının veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler.

Parseldeki veya bloklardaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar,

bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca veya yönetim tarafından belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

Ortak yer ve tesislerde yönetim veya Kat malikleri kurulunun oy birliği ile verilmiş izin olmadıkça hiçbir şekilde inşaat,

değişiklik ve boya yapamazlar.

Ortak Giderlere Katılma Kat maliklerinden hiç biri,

ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle,

gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki,

ödemede geciktiği günler için,

aylık yüzde beş (%5) hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Kat maliklerinin,

gider borcunu ödemeyen kat maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

Kat malikleri aşağıda belirtilen ortak giderlere tapuda gözüken arsa payları oranında katılır.

Sosyal tesis,

site yönetici ve çocuk oyun odası,

tüm yeşil alanlar gibi ortak yerlere yapılacak harcamalar Isı merkezi,

Elektrik trafosu,

Ana elektrik panosu,

merkezi televizyon anteni-çanağı veya kabloları,

çevre aydınlatması ve elektrik zayıf akım hatları,

otomatik bahçe sulama sistemi,

kalorifer ve asansör tesisleri,

drenaj alt yapısı gibi her türlü tesisatın işletme,

onarım ve yenileme giderleri Blokların sigorta primleri

Kat malikleri aşağıda belirtilen ortak eşit oranda katılır.

Kat maliklerinden her biri arsa payları ne olursa olsun

bahçıvan ve teknisyen gibi tüm personelin aylık ücret,

tazminat ve tüm giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa Kat malikleri personel giderleri yanında ana gayrimenkulün elektrik,

gibi ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avanslara

Ortak giderlerden karşılanan masraflara

çocuğunun veya onun bağımsız bölümlerinde herhangi bir suretle oturan veya faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa,

gidere katılanların yaptıkları ödemeler için,

o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında,

diğer kat maliklerinden biri veya yönetici tarafından,

yönetim planına ve kat mülkiyeti kanunu ile genel hükümlerine göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir.

Kat malikinin hissesine düşecek gider ve avans borcundan bağımsız bölümlerin birinde kira akdine,

oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Bu suretle ödemede bulunanın umumi hükümler çerçevesinde kat malikine rücu hakkı saklıdır.

Kiracının mal sahibine vaki peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup,

yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat maliklerinden biri borç ve yükümlerini yerine getirmemek suretiyle,

diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse,

kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının

Kat Mülkiyeti Kanununun 25.

maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Kat malikleri kurulunca verilen karara uymayan veya uygulamayan kat maliklerinden birinin,

veya onun bölümünde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlar veya devamlı surette faydalanan kimselerin,

kanunda veya yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören kat malikleri veya yönetici,

Kat Mülkiyeti Kanunun 33.

maddesi uyarınca Sulh Mahkemesine başvurarak borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilir.

Ortak gider ve avans payını bir aydan fazla geciktiren kat maliki hakkında,

yönetici ve yüklenici firma/şahıs

KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibi yapmakla yükümlüdür.

Noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtara rağmen bir hafta içinde ödemeyen kat malikinin borcu için icra işlemleri başlatılabilir.

Yönetici tarafından gerçek veya tüzel kişilerle akdedilen hizmet sözleşmelerinin gereği olarak tüm ödemelere bağımsız bölüm malikleri yönetim planının ilgili maddesindeki hükümler çerçevesinde katılırlar ve aidat gibi ödemede bulunurlar.

Gecikme halinde aylık %5 faiz uygulanır.

Çeşitli Hükümler Anagayrimenkul için kat malikleri kurulunca tayin edilmiş olan kapıcı,

bekçiler aynı zamanda bahçıvan ve teknisyen olarak çalıştırılabilirler.

Kapıcı ile devamlı olarak çalıştırılmasına lüzum görülen diğer personelin tayini ve ücretlerinin takdiri yöneticinin teklif toplamak suretiyle hizmet kalitesi aynı olmak kaydıyla en ucuz teklife göre kararlaştırılır.

Kapıcı ve diğer görevlilerin görev ve yetkileri,

kendileriyle yapılan sözleşmede belirtilir.

Yönetici,

bütün personelin görevlerindeki tutumlarını devamlı olarak denetler.

Kat malikleri kiracıları değiştikçe

yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların adı ve soyadını yöneticiye bildirmeye mecburdurlar.

Kat malikleri,

kendi bağımsız bölümlerinde oturan veya faydalananlardan borç ve yükümlerini yerine getirmeyenlerden müteselsilen sorumludurlar.

Ortak yerlerde yapılacak faydalı ve lüks değişiklik ve ilavelere ilişkin tesis,

KMK’nun 42 ve 43.

maddeleri uyarınca kat malikleri tarafından ödenir.

Anayapının tümünün veya bir kısmının harap olması veya kamulaştırılması halleri ile Kat Mülkiyetinin sona ermesi hususlarında Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Oasis Residence kapsamındaki ortak,

yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi,

ortak yer ve tesislerin dış duvarlarının,

çatı ve damlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli işlerin Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile karar verilmesi gerekir.

İşbu Yönetim planının metin ve muhtevası,

anagayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar eylerler.

Kat malikleri,

yönetici seçiminde bir karara varamazlarsa kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine yönetici Sulh Mahkemesince tayin edilir.

Sulh mahkemesince tayin edilen yönetici,

mahkeme kararı alınmadıkça altı ay müddetle değiştirilemez.