PDF- -Marzec 2016 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku - Oferta mieszkań na rynku pierwotnym w Poznaniu

dr Łukasz Strączkowski Oferta mieszkań na rynku pierwotnym w Poznaniu2 Statystyka mieszkań de...

Description

Poznań,

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym w Poznaniu

Statystyka mieszkań deweloperskich rok 2013

liczba mieszkań deweloperskich

Przeciętna powierzchnia mieszkania – 54

- 57 m2

Statystyka mieszkań deweloperskich 4%

36% 36%

52 Jeżyce

Nowe Miasto

Stare Miasto

Wilda

Zmiany cen na rynku w Poznaniu

Ceny mieszkań w Poznaniu w I kwartale 2014 roku

Cena przeciętna 1 m2

6031 zł

Mediana

6048 zł

Typowa oferta

Ceny mieszkań w Poznaniu w I kwartale 2014 roku

30% 25%

- 5,0

- 5,5

- 6,0

- 6,5

- 7,0

średnia 6031

Ceny mieszkań w Poznaniu w I kwartale 2014 roku

Cena przeciętna lokalu

340 tys.

Mediana

322 tys.

Typowa oferta

Ceny mieszkań w Poznaniu w dzielnicach

Wilda 5872

Stare Miasto Nowe Miasto

5795 5977

Jeżyce Grunwald 5400

6337 5600

średnia 6031

Ceny mieszkań w Poznaniu według powierzchni

80 m2 66

- 80 m2

- 65 m2

6162 6075

6160 5200

średnia 6031

Ceny mieszkań w Poznaniu według liczby pokoi

3 pokojowe

2 pokojowe

6290 5000

średnia 6031

Oferta mieszkań w Poznaniu według dzielnic

Grunwald

Jeżyce

50 Wilda

Oferta mieszkań w Poznaniu według powierzchni

- 50 m2

- 65 m2

- 80 m2

80 m2

Oferta mieszkań w Poznaniu według pokoi

1 pokojowe

2 pokojowe

3 pokojowe

Oferta mieszkań – liczba pokoi a metraż

Oferta mieszkań – typowe mieszkanie

Przeciętna powierzchnia w m2

Mediana w m2

Typowa oferta w m2

Poznań,

Dziękuję za uwagę

Rynek wtórny Poznań

Konferencja „Szanse Młodych na Własne Mieszkanie”,

Czynniki wpływające na popyt

Czynniki wpływające na popyt Czynniki trwałe ·

Akademicki charakter miasta

Czynniki nietrwałe ·

Zmiany cen na lokalnym rynku mieszkaniowym

Stosunkowo korzystne parametry

Dostępność kredytów

Statystyczny deficyt mieszkań

Zmiany prawne

Zainteresowanie zagranicznych

Atrakcyjność oferty deweloperów

Poziom konkurencji i podaży

inwestorów poznańskim rynkiem

Chęć podnoszenia standardu zamieszkiwania

Preferencje kupujących – dzielnice.

Jeżyce Wilda Grunwald Winogrady Piątkowo Centrum Rataje 0%

Źródło: na podstawie [Strączkowski 2009,

139-148]

Podaż

Struktura podaży ze względu na datę budowy rok 2013 19% 24% Kamienice Bloki z płyty 1995-2000 2001-2006

2007-2012

Źródło: na podstawie [Raport szybko.pl 2013]

Wielkość mieszkania w m2,

IV kwartał 2013 27,40%

30,00%

22,80%

Powyżej 80

Struktura oferowanych mieszkań według dzielnic 100,00%

10,3%

10,4%

12,0%

23,0%

22,3%

12,9%

7,0% 6,0%

3,7% 7,6%

11,0%

11,3%

7,0% 13,0%

Wilda

Jeżyce 30,7% 10,3%

34,8%

32,0%

Grunwald Centrum

Rataje Piątkowo

23,7%

Winogrady

18,7%

16,5%

Różnica cen między rynkiem pierwotnym i wtórnym Średnie ceny na rynku wtórnym na koniec kwartału Średnie ceny brutto na rynku pierwotnym na koniec kwartału Liniowy (Średnie ceny na rynku wtórnym na koniec kwartału) Liniowy (Średnie ceny brutto na rynku pierwotnym na koniec kwartału) 6600 6400

I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Źródło: na podstawie [Nieruchomości Poznańskie 2010a-2013d].

Ceny w dzielnicach 2013 IV kwartał (ceny ofertowe) 6653

6000 5000

Grunwald

Rataje

Wilda

Jeżyce

Centrum

Dziękuję z uwagę

Szanse Młodych Na Własne Mieszkanie Aleksander Bujewicz – SKN Propertus

Rynek najmu Poznań

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Popyt

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Powody poszukiwania mieszkania na wynajem 10% 16%

wyjazd na studia do innego miasta

zmiana wynajmowanego mieszkania wyjazd do pracy do innego miasta

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Populacja 55 0742

Szkoły wyższe

Stopa bezrobocia

Przeciętne wynagrodzenie

4 120 PLN

Studenci

Absolwenci

12 8212

35 424

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Najważniejsze czynniki wpływające na wybór mieszkania § § § §

Wysokość czynszu Bliskość komunikacji miejskiej Wyposażenie mieszkania Odległość od uczelni,

centrum § Bliskość sklepów

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Popyt na mieszkania ze względu na ilość pokoi 4 i więcej

3 pokojowe

2 pokojowe

1 pokojowe

31% 0%

Na podstawie [raport domy.pl 2014] 19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Podaż

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Struktura podaży ze względu na dzielnice 9% 23% 29% 17%

19-05-2014

Jeżyce

Nowe Miasto

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Stare Miasto

Wilda

Struktura podaży ze względu na metraż mieszkania w roku 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15,00%

22,82%

9,03%

42,76%

50,34%

24,83%

22,82%

20,71%

IQ 2013

IIQ 20 13

IIIQ 2013

4,03%

- 60 m²

43,57%

- 90 m²

Szanse Młodych na własne mieszkanie

30,56%

IVQ 2013

Struktura podaży ze względu na pokoje w roku 2013 IVQ 2013

29,86%

IIIQ 2013

19,29%

IIQ 2013

18,79%

IQ 2013

18,62%

41,43%

16,67%

27,86%

51,01%

2 pokojowe

6,94%

11,43%

25,50%

44,14%

46,53%

29,66%

3 pokojowe

Szanse Młodych na własne mieszkanie

4,70%

7,59%

Gdańsk

Katowice Kraków Łódź Poznań Warszawa X 2012 XI20 12 XII 2012 I 20 13 II 2013 III 2013 IV 2013 V 2013 VI 2013 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 II 2014 III 2014

Średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania w wybranych miastach

Miesiące 19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Wrocław

Zmiany miesięcznych kosztów wynajmu na rynku w Poznaniu 1660 1640

Średnia cena w PLN

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Średni koszt wynajmu miesięcznie ze względu na dzielnice

2073 1878

1504 1388

0 Grunwald

Jeżyce IQ 2013

19-05-2014

Nowe Miasto IIQ 2013

IIIQ 2013

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Stare Miasto IVQ 2013

Wilda

Średni koszt miesięczny wynajmu ze względu na metraż mieszkania 2500 2078

1788 1501

1455 1226

0 IQ 2013

IIQ 20 13

- 60 m²

IIIQ 2013

- 90 m²

Szanse Młodych na własne mieszkanie

IVQ 2013

Średni koszt miesięczny wynajmu ze względu na pokoje 3500 2889

2621 2339

1414 1067

1403 1031

IIQ 2013

2 pokojowe

IIIQ 2013

3 pokojowe

Szanse Młodych na własne mieszkanie

IVQ 2013

Cena za m² miesięcznego najmu według dzielnic Wilda

23,92

Stare Miasto

30,66

Nowe Miasto

33,62

Jeżyce

29,45

Grunwald

29,41 0,00

19-05-2014

Cena za m² miesięcznego najmu według metrażu powyżej 90 m²

22,94

- 90 m²

25,10

- 60 m²

29,19

35,28

10,00

15,00

20,00

25,00

Cena m2 / PLN

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

30,00

35,00

40,00

Cena za m² miesięcznego najmu według pokoi 4 i więcej

22,99

3 pokojowe

28,64

2 pokojowe

29,31

1 pokojowe

33,87

19-05-2014

10,00

Szanse Młodych na własne mieszkanie

30,00

35,00

40,00

Fundusz mieszkań na wynajem § Wybudowanie lub zakup od deweloperów 20 tysięcy nowych mieszkań w ciągu 4 lat (2014

urządzone i przeznaczone na wynajem § Według prognoz czynsze o 20%

Kraków,

Łódź,

Poznań,

Wrocław i Warszawa § Czas trwania umowy od 1 roku do 10 lat 19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Centrum Akademickie Polonez

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

Dziękuję za uwagę Karolina Biesiada – SKN Propertus

19-05-2014

Szanse Młodych na własne mieszkanie

CENTRUM AKADEMICKIE POLONEZ 2014

Centrum Akademickie Polonez Wprowadzenie

Komplementarna oferta do obecnej bazy domów akademickich w Poznaniu

Propozycja adresowana zarówno do studentów jak i społeczności miasta Poznania

Wykorzystanie doświadczenia partnera strategicznego Grupy Griffin – Grupy Oaktree na rynku akademickim w Wielkiej Brytanii I Hiszpanii

Centrum Akademickie Polonez Centra Akademickie w Polsce

Centrum Akademickie Polonez jest pierwszym obiektem ogólnopolskiego projektu Centrów Akademickich realizowanego przez Grupę Griffin

Grupa Griffin zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Griffin stara się dostrzec sytuacje,

prowadzące do powstania interesujących projektów,

kreujące wartość dla odbiorców oraz zapewniające atrakcyjną stopę zwrotu dla inwestorów

Centrum Akademickie Polonez Międzynarodowe doświadczenia

Współpraca z Knightsbridge Student Housing i The Student Housing Company w Wielkiej Brytania w ramach grupy kapitałowej Oaktree

Centrum Akademickie Polonez Potencjał rynkowy

W Poznaniu obecnie około 11% studentów korzysta z zakwaterowania w domach studenckich

Znaczna część studentów korzysta w roku akademickim z zakwaterowania wynajmując mieszkania lub pokoje od osób prywatnych

Centrum Akademickie Polonez Kompleksowa oferta dla społeczności miasta •

Zakwaterowanie długoterminowe dla studentów

Zakwaterowanie krótkoterminowe dla studentów studiów zaocznych

Zakwaterowanie krótkoterminowe dla turystów (głownie w okresie letnim)

Wynajem powierzchni handlowej,

Centrum Akademickie Polonez Dogodna lokalizacja dla studentów

Blisko takich uczelni jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Uniwersytet Medyczny im.

Marcinkowskiego w Poznaniu,

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

Akademia Muzyczna I.J.

Paderewskiego w Poznaniu,

Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Centrum Akademickie Polonez Dobra lokalizacja handlowa,

Umiejscowienie w centralnej części Poznania

Dobre miejsce dla prowadzenia handlu detalicznego,

zajęć sportowo rekreacyjnych,

Atrakcyjne miejsce dla turystów i osób szukających noclegu dopiero po przyjeździe do Poznania (bliskość dworca PKP oraz Starego Rynku)

Na co zwracać uwagę kupując mieszkanie

19 maja 14

! Plan zagospodarowania przestrzennego

Po pierwsze LOKALIZACJA Celka & Frąckowiak Sp.

Wojskowa 4 60-792 Poznań

ą Geodezjij i Katasru Miejskiego

- Zarząd

19 maja 14

Po drugie mieszkanie

! oglądanie mieszkania najlepiej w ciągu dnia

Celka & Frąckowiak Sp.

Wojskowa 4 60-792 Poznań

! usytuowanie względem stron świata

NIP 778-144-76-90 KRS 0000278447

19 maja 14

! koszty utrzymania mieszkania

Po trzecie stan prawny Celka & Frąckowiak Sp.

Wojskowa 4 60-792 Poznań tel.

NIP 778-144-76-90 KRS 0000278447

! Zaświadczenie z Urzędu Miasta o braku zameldowania

! Zaświadczenie o braku zaległości z opłatami administracyjnymi

! W przypadku mieszkań spółdzielczo własnościowych zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie własności

! Akt nabycia Sprzedającego poniedziałek,

19 maja 14

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

19 maja 14

Mitologizacja prawa własności

„Poprzez podejmowane decyzje ludzie dążą raczej do osiągnięcia satysfakcji niż do maksymalizacji efektów”

są rodzajem uproszczeń,

jakie stosujemy w podejmowaniu decyzji /ograniczony zbiór informacji poddany analizie/ np.

heurystyka dostępności – oszacowanie szans zajścia jakiegoś zdarzenia na podstawie tego,

na ile dane zdarzenie jest dostępne w pamięci – kryzys rynku mieszkaniowego,

spadek wartości nieruchomości heurystyka reprezentatywności

Wybierzemy mieszkanie firmę,

które w najwyższym stopniu będzie spełniało założone kryteria.

§ § § § §

Dlaczego

tylko dlatego że ich dokonaliśmy.

Wyższa wartość wybranego przez nas mieszkania wynika z § nieustannej motywacji do usprawiedliwiania i wyjaśniania podjętych przez nas decyzji oraz § faktu,

że posiadanie rzeczy tworzy połączenie między przedmiotem,

a naszym „JA” jest wynikiem utożsamiania się z nimi

Efekt posiadania przestaje funkcjonować,

który już posiadamy oraz gdy sprzedajemy dobra,

które nie są naszą własnością.

§ §

Prof.

Gregory Berns,

neuroekonomista i psychiatra z Uniwersytetu Emory'ego w Atlancie: W obliczu porad kogoś uchodzącego za finansowego eksperta nasz mózg wyłącza obszary zajmujące się oceną ryzyka i potencjalnych korzyści,

czyli nasz mózg automatycznie wyłącza samodzielne myślenie.

okazuje się niekompetentny albo nieuczciwy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Nieruchomości Wielkploski Sp.

Zakup mieszkania Poznaniu

w Cena mieszkania Koszt zakupu Remont i wyposażenie Rata kredytowa Łączna kwota kredytu Miesięczny czynsz najmu Zakładana roczna inflacja Zakładana zmiana cen nieruchomości Stopa zwrotu z inwestycji alternatywnej

Źródło: Opracowanie własne

Rewitalizowana kamienica

Rynek pierwotny

95% LTV

Źródło: Opracowanie własne

Oprocentowanie kredytu 5%/30 lat Kredyt na 95% Wkład własny 50.000 zł Miesięczny czynsz najmu 1100 zł Zakładana stopa inflacji 2% Zakładana roczna zmiana cen nieruchomości 2% Stopa dyskontowa 6%

Oprocentowanie kredytu 5%/30 lat Kredyt na 95% Wkład własny 50.000 zł Miesięczny czynsz najmu 1100 zł Zakładana stopa inflacji 2% Zakładana roczna zmiana cen nieruchomości 2% Stopa dyskontowa 6%

Długość inwestycji Najem vs.

10 lat

Zakup kawalerki z dopłatą

Kredyt po dopłacie

159 120

Wartość mieszkania

177 000

Wkład własny

Miesięczna rata kredytowa

941 zł

Miesięczna rata kredytowa bez dopłaty

854 zł

Całkowita kwota dopłaty

16 110 zł

Kwota kredytu po dopłacie

Dodatkowa kwota po urodzeniu dziecka

8055 zł

Źródło: Eurostat 2012

Zakup 2pokojowego mieszkania w Poznaniu

95% LTV

Rynek pierwotny Rynek pierwotny bez dopłaty Z dopłatą 15%

Cena mieszkania Koszt zakupu Remont i wyposażenie Rata kredytowa Łączna kwota kredytu Miesięczny czynsz najmu Zakładana roczna inflacja Zakładana zmiana cen nieruchomości Stopa zwrotu z inwestycji alternatywnej

Długość inwestycji

10 lat

20 lat

30 lat

Najem vs.

6007 zł

16470 zł

Lepszy wynik

Najem

Kupno

Kupno

Zakup mieszkania 2 pokojowego z dopłatą

Źródło: Eurostat 2012

Najem Zalety

Dostępność gotówki na inne cele

Koszt

Wartość najmu równa stawce rynkowej

Brak możliwości odliczeń podatkowych

Najem daje możliwość wyboru dogodnej lokalizacji /centralnej na zakup której nas nie stać

Koszt przystosowania lokalu zazwyczaj bezzwrotny

Mobilność na rynku pracy

Właściciel może zakończyć umowę najmu zgodnie z czasem jej trwania i jej nie przedłużyć

Remonty i wymiana elementów mieszkania obciąża właściciela,

Najemca jest zobowiązany do akceptowania zmian w lokalu

Podatek od nieruchomości obciąża właściciela Brak kredytu i ryzyk z tym związanych

Zalety

Odpis np.

Nakład kapitałowy

Wzrost/stabilizacja/spadek wartości nieruchomości

Odpowiedzialność finansowa

Możliwy dochód i budowanie własnego majątku

Ryzyko związane ze zniszczeniem i zużyciem

Możliwość decydowania o wyglądzie mieszkania i dostosowanie do potrzeb

Ryzyko związane z zaciągniętym kredytem Ryzyko niewynajęcia

Procent Polaków wynajmujących mieszkania

Źródło: Eurostat 2012

Źródło: Eurostat 2012

Znaczny procent mieszkań własnościowych w Polsce wynika z:

Źródło: Eurostat 2012

Ceny nieruchomości i najmów mieszkań w Niemczech

F=B Index Mieszkania własnościowe Nowe umowy najmu

Domy jednorodzinne Nieruchomości wielomieszkaniowe „Stare” umowy najmu

Perspektywy rynku najmu i sprzedaży mieszkań

§ § §

Efekt psychologiczny kryzysu 2008/9

ale nieprzerwanego spadku cen,

że wcale nie jest to super bezpieczna inwestycja

§ § §

przejęcie obligacji z OFE oraz likwidacja progów ostrożnościowych

§ § §

zadłużenie wobec banków wyższe niż cena rynkowa mieszkania.

Wysokie raty

Mieszkanie dla Młodych Ustawa z dnia 27 września 2013 r.

o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Mateusz Polaszek-Pińkowski

PLAN WARUNKI PROGRAMU

WADY I ZALETY WĄTPLIWOŚCI PODSUMOWANIE I PYTANIA

WARUNKI PROGRAMU NIERUCHOMOŚĆ

KREDYT KREDYTOBIORCA DOPŁATA

NIERUCHOMOŚĆ RYNEK PIERWOTNY MIESZKANIA: MAX 75 M2 MAX 85 M2 DLA >3 DZIECI

DOMY: MAX 100 M2 MAX 110 M2 DLA >3 DZIECI

CENA: POZNAŃ MAX 5907 ZŁ/M2 (*) GM.

SĄSIADUJĄCE MAX 5029,20 ZŁ/M2 (*) WOJ.

WIELKOPOLSKIE MAX 4191 ZŁ/M2 (*) (*) stan na 19 maja 2014 roku

wskaźniki zmieniają się co kwartał

KREDYTOBIORCA MAŁŻEŃSTWO LUB OSOBA SAMOTNA MAX 35 LAT (MŁODSZY Z MAŁŻONKÓW

ROCZNIK,

NIE DOKŁADNA DATA) BRAK MIESZKANIA/DOMU AKTUALNIE I WCZEŚNIEJ MOŻLIWI WSPÓŁKREDYTOBIORCY: WSTĘPNI (RODZICE,

DZIADKOWIE) ZSTĘPNI (DZIECI) RODZEŃSTWO MAŁŻONKOWIE RODZEŃSTWA OJCZYM/MACOCHA TEŚCIOWIE

KREDYT MINIMUM 50% WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W PLN NA MINIMUM 15 LAT CEL: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO 2018 ROKU BANKI (MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK W KILKU): PKO BP,

PEKAO SA,

BGŻ,

GETIN,

ALIOR,

MILLENNIUM,

BOŚ,

EUROBANK

DOPŁATA Do metrażu nieruchomości,

nie więcej niż 50 m2 10% dla osób bez dzieci 15% dla osób z przynajmniej jednym dzieckiem 5% dodatkowo,

jeżeli w ciągu 5 lat urodzi się trzecie/kolejne dziecko

Iloczyn:

wskaźniki zmieniają się co kwartał

DOPŁATA – PRZYKŁAD 1 Mieszkanie 60 m2,

Luboń,

cena 4000 zł/m2 Singiel z dzieckiem

DOPŁATA: 50 m2 * 4572 zł/m2 * 15% = 34.290 zł Max dopłata w w gminach sąsiadujących:

DOPŁATA – PRZYKŁAD 2 Mieszkanie 45 m2,

Poznań,

cena 5907 zł/m2 Małżeństwo bez dzieci

DOPŁATA: 45 m2 * 5370 zł/m2 * 10% = 24.165 zł Max dopłata w Poznaniu:

DODATKOWE INFORMACJE Brak możliwości skorzystania przy zakupie od spółdzielni,

gdy wpłacamy wkład budowlany

Dopłatę liczymy od wartości odtworzeniowej,

Rynek pierwotny – również strychy,

W przypadku związku nieformalnego kredytobiorcą może być tylko jedna osoba

ZALETY Dopłata jako wkład własny Dostosowanie cen przez deweloperów Elastyczne określanie powierzchni Możliwość wcześniejszej spłaty bez zwrotu dopłaty

WADY Dodatkowe formalności Ograniczona możliwość zaciągnięcia kredytu na wykończenie,

Ograniczona dostępność nieruchomości Wysokie marże

WĄTPLIWOŚCI I tak nie mam zdolności kredytowej… Nie mogę sprzedać/wynająć

Boję się kredytów… Czy to się w ogóle opłaca

Założenie: wkład własny ok.

6.500 zł,

Marża 2,16%

- MdM

Marża 1,75%

Rata (przez 80 miesięcy)

Rata (przez 80 miesięcy)

Rata (po 80 miesiącu)

Rata łączna (po miesiącu)

Ogólne koszty początkowe

Ogólne koszty początkowe

Kredytowe koszty początkowe

Kredytowe koszty początkowe

Inne koszty

Inne koszty

ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU

ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU

Dla MdM 2 kredyty (na zakup i wykończenie),

dla Nie-MdM jeden kredyt na zakup i wykończenie Porównanie najlepszych ofert na dzień 19 maja 2014 roku Przy kredycie Nie-MdM hipotetyczne wyliczenia (wkład własny mniejszy niż 5%

Założenie: wkład własny ok.

Marża 1,79%

- MdM

Marża 1,55%

Ogólne koszty początkowe

Ogólne koszty początkowe

Kredytowe koszty początkowe

Kredytowe koszty początkowe

Inne koszty ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU

Inne koszty ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU

Dla MdM kredyt jedynie na zakup,

wykończenie z wkładu własnego,

dla Nie-MdM jeden kredyt na zakup i wykończenie Porównanie najlepszych ofert na dzień 19 maja 2014 roku

Dziękuję za uwagę www.poznandlamlodych.pl

HOME STAGING Alicja Pińkowska

O MNIE jestem prawnikiem

jestem entuzjastką samoświadomości

jestem świadoma jak mało wiem o tym co mnie determinuje

CZYM JEST HOME STAGING

? profesjonalnym przygotowaniem nieruchomości pod sprzedaż,

wynajem umiejętnością krytycznego spojrzenia na nieruchomość i przedstawienia jej potencjalnym klientom w najlepszym świetle marketingiem na nieruchomości (czyli wykorzystaniem mechanizmów sprzedażowych)

CZY taki marketing TO OSZUSTWO

zwodniczość mózgu – doświadczenie – rozumienie obrazów

schematy (światło – cień)

CO DAJE HOME STAGING

? szybką sprzedaż podniesienie wartości nieruchomości satysfakcję dla obu stron transakcji

BRUTALNE PRAWA RYNKU sprzedaż szybka a koszt kapitału średnia długość przebiegu transakcji koszty Home Staging

OTO JEST PYTANIE:

…czy opłaca się płacić za marketing najprawdopodobniej Twojego najważniejszego aktywa (Twojej nieruchomości) o wartości kilkuset tysięcy złotych

Opcja bez Homes Staging’u: CZYNNIK cena początkowa obniżka w cenie

WARTOŚĆ 199.900 PLN

cena nieruchomości początkowa

REALNA

CZYNNIK

WARTOŚĆ 199.900 PLN

- 5.000PLN

Opcja z Home Staging’iem:

OFERTA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 2009

Programy i założenia organizacyjne okresowych spotkań/szkoleń

organizacji setek bankietów, konferencji i szkoleń, a także chrzcin, wesel, komunii itp obsługę oraz indywidualne podejście do każdej imprezy i uroczystości optymalnie skrojoną ofertę starając się dostosować ją do Państwu oczekiwań 1 Lut 2017 Wpisać nazwę własną zadania PRZYKŁAD „Szkolenie w

Oferta na stworzenie serwisu internetowego dla biura nieruchomości w oparciu o szablony

wwwlackopl

krasnoludki edu pl files oferta holistic online pdf przeniesienie treści na nową stronę 4 dni roboczych Wykonanie wersji językowej angielskiej 5 dni roboczych Testowanie serwisu 5 dni roboczych optymalizacja serwisu 1 dzień roboczy Przeniesienie strony na serwer docelowy 1 dzień roboczy Wycena pracy Wykonanie serwisu holistic

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Zamościu - pwszzamoscpl

brik pollub pl files 2010 11 oferta559962 pdf Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej pollub pl Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej brik pollub pl 2010 07

oferta powierzchnie biurowe i innowacyjne usługi świadczone przez Krakowski park technologiczny w budynku mpti

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online w telefonie 20100119

play pl resources pdf 2014 Regulamin Oferty w ramach taryfy Wspólny Internet dla Firm 4G LTE wraz z zawarciem Umowy głównej w taryfie Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB, Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB albo Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata

funduszeeuropejskie gov pl media 14581 12 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD) Punktów Konsultacyjnych (PK), utworzonych przy LFR w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) 2 W zależności od liczby oferowanych usług – pkt 8 do powielenia

OFERTA REKLAMOWA. PKS w Bolesławcu Sp. z o.o Biurowiec, korytarz I piętro.

Katastrofa budowlana w Galerii Sudeckiej str 7 Wycieczka na

PDF Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu IDcom pl bip files idcom web pl projektu planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu boleslawieckieg PDF Untitled pks boleslawiec pl OR 20 10 2017 pdf PDF

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl

Czytaj str 14 —› Czytaj str 2 —› Czytaj str 8 —› Czy znikną

mierzyn24 pl reklama oferta reklamowa 2015 pdf Oferta reklamowa portali internetowych Portale społecznościowe Mierzyn24 pl, Bezrzecze24 pl, Gumience24 pl, a także na stronie głównej portalu oraz na

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Internet w badaniach

Warto sponsorować lokalny sport - Bank BPS

OFERTA SPONSORSKA Sponsor Wspierający 6 zaproszenie przedstawiciela Sponsora na konferencję prasową 7 umieszczenie oraz w dodatku festiwalowym dziennika ogólnopolskiego mediom (prasa, radio, telewizja, Internet) Beskid o o o OFERTA SPONSORSKA Ojczyzna była z Nas dumna

Home back Next

ieruchomości ieszkaniowe - PKO Bank Polski

pkobp pl media files d42765aa 75d5 4b69 9c75 548d07e ynek nieruchomości mieszkaniowych w 4q2015 2 Trendy cenowe na rynku mieszkań i domów Rynek mieszkaniowy w 4q15 był stabilny – ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w analizowanych trzech grupach miast (Warszawa, 6 miast od 400 do 750 tys , pozostałe 9 miast wojewódzkich) nie zmieniły się q q, jedynie w Warszawie od

https://www.pkobp.pl/media_files/d42765aa-75d5-4b69-9c75-548d07e8af46.pdf

ii UWarUnkoWania dZiałaLności inWeStycyJneJ na rynkU

cejsh icm edu pl cejsh element bwmeta1 element desklight ców dostosowywała się oferta mieszkań na rynku wtórnym Podaż mieszkań była stosunkowo duża i urozmaicona Rosnącą część ofert stanowiły mieszkania sto sunkowo nowe, a nawet niezamieszkane, które ich właściciele kupili z nadzieją na dalszy wzrost ich wartości w okresie boomu na rynku mieszkaniowym Udział

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bb7c72e2-bfb7-4d68-a966-1edd9db1f4e2/c/11_H.Gawron_Ewolucja_struktury_ofert....pdf

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i

nbp pl publikacje rynek nieruchomosci raport 2015 RNS Rodzina na Swoim RP Rynek pierwotny mieszkań RPO Oferta na rynku pierwotnym RPT Transakcja na rynku pierwotnym PSR Polskie Standardy Rachunkowości RW Rynek wtórny mieszkań RWO Oferta na rynku wtórnym RWT Transakcja na rynku wtórnym ROA Return on Assets ROE Return on Equity SARFIN System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości

https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2015_skroty.pdf

Nieruchomości Mieszkaniowe - pkobppl

pkobp pl media files dfdb30aa f722 4231 94d4 e29ef kań na rynku pierwotnym w przypadku kilku miast (Łódź, Poznań, Szczecin Gdańsk) W odniesieniu do okresu boomu lat 2007 2008 ceny ofertowe (baza PONT Info) w na rynku wtórnym w 1q18 w 15 miastach wojewódzkich kształtowały się powyżej poziomu z 1q08, w Warszawie były bliskie tego poziomu W przypadku rynku pier

https://www.pkobp.pl/media_files/dfdb30aa-f722-4231-94d4-e29ef350d39d.pdf

Rynek Nowych Rynek Nowych III kwartał 2012 r Mieszkań

img krn pl raporty rynek nowych mieszkan w III Różnice w cenach mieszkań między poszczególnymi miastami utrzymują się na podobnym poziomie jak w II kwartale 2012 r 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kraków Warszawa Wrcoław Poznań Gdańsk Procentowy udział przeciętnej raty kredytu w średniej Cenie m kw na rynku pierwotnym raty kredytu w cenie 1m kw

https://img.krn.pl/raporty/rynek_nowych_mieszkan_w_III_kwartale_2012.pdf

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE - CBRE Investment Properties

investmentproperties cbre pl pdf RYNEK MIESZKANIOWY W mieszkania na wynajem lub w celach spekulacyjnych Udział tej drugiej grupy systematycznie wzrasta, szacuje się, że w 2016 roku odpowiadał za ok 10 13 popytu na rynku pierwotnym Prywatny rynek najmu (Private Rented Sector – PRS) rozwija się dynamicznie, a popyt inwestycyjny na zakup nowych mieszkań napędzany jest

https://www.investmentproperties.cbre.pl/pdf/RYNEK%20MIESZKANIOWY%20W%20POLSCE%202017.pdf

PIERWOTNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W ŁODZI PRIMARY

uml lodz pl files public dla biznesu doc Na przełomie roku 2015 16 na łódzkim rynku pierwotnym w sprzedaży znajdowało się ponad 1,7 tys mieszkań ulokowanych w około 50 inwestycjach deweloperskich W samym roku 2015 do sprzedaży wprowadzono ponad 1,2 tys nowych mieszkań, komercjalizując tym samym 11 nowych inwestycji (w tym kolejnych etapów inwestycji

https://www.uml.lodz.pl/files/public/dla_biznesu/doc/pierwotny-rynek-nieruchomosci-mieszkaniowych-w-lodzi-2016.pdf

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków

inwestycje pl resources Attachment 2014 03 13 file21028 pdf Wzrost popytu przy wyhamowaniu nowej podaży mieszkań prowadził do wyhamowania spadków i stabilizacji cen mieszkań w 2013 r W pierwszej połowie analizowanego okresu dominowały jeszcze spadki cen (na rynku wtórnym po wygaśnięciu RnS u ceny w I kw 2013 r spadły o 10,9 r r), a wraz ze wzrostem popytu w kolejnych kwartałach presja na

https://inwestycje.pl/resources/Attachment/2014/03_13/file21028.pdf

<