PDF- organizacji setek bankietów, konferencji -Programy i założenia organizacyjne okresowych spotkań/szkoleń - OFERTA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 2009

NIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 20092 Szanowni Państwo Na wstępie pragniemy podziękować za zaproszen...

Description

OFERTA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 2009

Szanowni Państwo

Na wstępie pragniemy podziękować za zaproszenie do złoŜenia oferty na organizację spotkania szkoleniowego dla Państwa firmy.

Ze swojej strony gwarantujemy perfekcyjną realizację w przypadku akceptacji naszej oferty.

Jednocześnie chcemy podkreślić,

Ŝe jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące modyfikacji,

jeśli takowe uznacie Państwo za niezbędne.

Tytułem wprowadzenia wypada napisać,

czym jest Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika oraz kim jest jej załoŜyciel,

choć w wielu środowiskach jest postacią dobrze znaną.

Tomasz Czopik to przede wszystkim popularny sportowiec,

który na swoim koncie zapisał juŜ kilka tytułów,

z najwaŜniejszym zdobytym w 2003 roku tytułem Rajdowego Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej na czele,

oraz dwukrotnym triumfem w klasyfikacji Grupy N.

Sylwetka krakowskiego kierowcy rozpoznawana jest takŜe z powodu jego aktywności medialnej.

Od lat bierze udział i współtworzy audycje radiowe i telewizyjne poświęcone tematom motoryzacyjnym,

a zwłaszcza bezpiecznemu poruszaniu się po drogach.

Będąc uznanym ekspertem Tomasz Czopik często cytowany jest takŜe w artykułach prasowych.

Ponadto cieszy się duŜą estymą w środowisku młodych adeptów sztuki rajdowej i ma opinię świetnego nauczyciela.

TOMASZ CZOPIK: Ur.

córka i syn Zawód: kierowca rajdowy,

KARIERA SPORTOWA: Rajdowy Mistrz Polski

- rok 1997

Tomasz Czopik od wielu lat zajmuje się promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Współpracuje w Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Krakowie,

prowadzi szkolenia z techniki jazdy dla policjantów Ruchu Drogowego,

występuje w wielu programach telewizyjnych i radiowych jako ekspert do spraw bezpieczeństwa.

Uczestniczy równieŜ w wielu akcjach słuŜących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (akcje "Znicz",

"Powroty",

"Bezpieczne Rajdy” i innych).

PROGRAMY Z UDZIAŁEM TOMASZA CZOPIKA: TVP 1

"Speed 2" TVN TURBO Radio Kraków Małopolska – ekspert ds.

bezpiecznej jazdy w programie „Z drogi” Radio Region Kraków TVP 2

W roku 2001 Tomasz Czopik był prezenterem w programie motoryzacyjnym "MOC" w TVP 1

W roku 2005 wraz z prezenterką telewizyjną Katarzyną Obara prowadzi szkołę bezpiecznej jazdy w TVP 2 w ramach programu „Klub Dobrych Kierowców”.

SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY TOMASZA CZOPIKA Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika została powołana do Ŝycia w 2003 roku.

Jej program to wypadkowa wieloletnich doświadczeń zdobytych przez Tomasza Czopika za kierownicą zarówno samochodu rajdowego,

Jest to profesjonalna szkoła jazdy,

w której kaŜdy uczestnik moŜe podnosić umiejętność prowadzenia samochodu w róŜnych warunkach drogowych.

Celem kursów jest rozwijanie zdolności panowania nad samochodem i kształcenie prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach ekstremalnych: poślizg,

nieoczekiwana zmiana warunków na drodze (deszcz,

śnieg),

w których często od umiejętności i zimnej krwi kierowcy zaleŜy bezpieczeństwo jego własne oraz innych uczestników ruchu.

Podczas szkoleń staramy się pokazać jak jeździć bezpiecznie,

aby zminimalizować ryzyko wypadku lub kolizji.

Ale SBJ to nie tylko powaŜne kursy jazdy.

Naszą działalność równie skutecznie rozszerzamy w kierunku organizacji imprez integracyjnych,

głównie dla firm.

Najczęstszym motywem tego typu spotkań są przygotowywane i zabezpieczane przez nas mini odcinki specjalne lub próby sportowe,

podczas których uczestnicy mogą zaznać prawdziwych emocji sportowych.

Nieco odmienny charakter mają organizowane imprezy typu co-drive.

Zabawa polega na tym,

Ŝe zaproszeni goście zasiadają na prawym fotelu profesjonalnej rajdówki prowadzonej przez Tomasza Czopika.

Wszystko odbywa się na zamkniętym,

odpowiednio dobranym odcinku drogi.

Nad całością czuwa nasz zespół oraz stosowne słuŜby.

IMPREZY SZKOLENIOWE 2009 Rekomendowane miejsca prowadzenia szkoleń:

Kraków

- lotnisko

Czas trwania szkolenia – ok.

PODSTAWOWE ELEMENTY SZKOLENIA Szkolenie teoretyczne :

pozycja za kierownicą podstawowe elementy bezpiecznego prowadzenia pojazdu zachowanie samochodu na róŜnych typach nawierzchni: mokry asfalt,

śnieg itp.

zasada działania systemów ABS i ESP sztuka przewidywania trudne manewry na drodze przyczyny wypadków i sposoby ich unikania

Szkolenie praktyczne:

nauka hamowania z systemem ABS efektywne hamowanie przed przeszkodą,

bezpieczne omijanie przeszkody nauka pokonywania zakrętów bezpieczne pokonywanie ciasnych łuków i nawrotów nauka posługiwania się hamulcem ręcznym hamowanie progresywne z duŜych prędkości reakcja na poślizg „pod” i „nadsterowny” działanie systemu ESP w praktyce sztuka zachowanie w trudnych sytuacjach eliminowanie indywidualnych błędów uczestników

OPIS SZKOLENIA Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Po powitaniu i poczęstunku następuje krótkie wprowadzenie i zapoznanie uczestników z harmonogramem dnia.

Następnie grupa 24 uczestników zostaje podzielona na trzy zespoły ćwiczeniowe: A,

B i C.

Po odbyciu wspólnego szkolenia teoretycznego (około 30 minut) zespoły rozpoczynają zajęcia na trzech przygotowanych stanowiskach ćwiczeniowych.

Na kaŜdym z nich kaŜdy zespół spędza około 90 minut.

Pomiędzy zajęciami na kolejnych stanowiskach następują krótkie przerwy na odpoczynek i catering.

Po odbyciu przez grupy zajęć na wszystkich stanowiskach,

następuje podsumowanie części szkoleniowej.

Po krótkiej przerwie na uczestników czekają emocje sportowe.

Przeprowadzane są mini zawody rajdowe składające się z kilku prób sportowych (zawierających wszystkie ćwiczone wcześniej elementy).

Suma uzyskanych czasów decyduje o końcowej klasyfikacji imprezy.

Zakończenie rywalizacji następuje około godziny 16.45.

Tomasz Czopik podsumowuje szkolenie,

dokonuje charakterystyki uczestników,

ogłasza takŜe wyniki zawodów.

Wszyscy „kursanci” otrzymują pamiątkowe dyplomy,

a zwycięzcy zawodów „rajdowe” pucharki.

Wspólnym zdjęciem kończymy szkolenie.

profesjonalny namiot o powierzchni 110 m2,

w razie konieczności ogrzewany.

Cały czas dostępny będzie takŜe catering.

OPIS STANOWISK ĆWICZENIOWYCH : Stanowisko nr 1 – techniczny slalom A.

Na tym stanowisku uczestnicy uczą się kilku elementów naraz.

Przede wszystkim właściwego toru jazdy,

techniki pokonywania zakrętów róŜnego typu,

ale takŜe właściwej koordynacji za kierownicą i odpowiedniego posługiwania się skrzynią biegów,

Podczas kaŜdego przejazdu na prawy fotel zajmuje profesjonalny instruktor,

który udziela niezbędnych rad i wskazówek oraz „eliminuje” błędy.

Stanowisko nr 2 – szkolenie z zakresu udzielania I pomocy 1.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (własne bezpieczeństwo) 2.

Wezwanie pomocy kwalifikowanej (wezwanie słuŜb ratunkowych) 3.

Ocena stanu świadomości poszkodowanego,

udroŜnienie dróg oddechowych i podstawowe zabiegi resuscytacyjne 4.

Wydobycie poszkodowanych z pojazdu 5.

Urazy głowy (ocena i postępowanie) 6.

Zabezpieczenie pacjenta z urazem kręgosłupa szyjnego 7.

Postępowanie w stanach nagłych (padaczka,

Stanowisko nr 3 – hamowanie i omijanie przeszkody / test Stewarta A.

Uczestnicy uczą się efektywnie hamować przy duŜych prędkościach omijając równocześnie ustawione na drodze przeszkody.

Ćwiczenie wymaga zachowania zimnej krwi i szybkiego podejmowania decyzji.

Zajęcia na tym stanowisku są bardzo dynamiczne,

przeprowadzane przy prędkościach 80 – 90 km/h.

Samochód niejednokrotnie wpada w poślizg,

zatem emocje są gwarantowane.

W zaleŜności od „poziomu” grupy instruktorzy korygują na bieŜąco ustawiony tor (jest kilka stopni trudności tego ćwiczenia).

Drugie ćwiczenie na tym stanowisku to tzw.

Pomysłodawcą tej próby był doskonały kierowca wyścigowy Jackie Stewart.

Uczestnicy pokonują trasę krótkiego slalomu ze specjalnie przygotowanym talerzem na masce samochodu.

Znajdująca się w talerzu piłeczka obrazować będzie balans samochodu.

Sztuką będzie pokonać trasę bez Ŝadnej „zrzutki”.

Uzupełnieniem zajęć na stanowisku nr 3 są przejaŜdŜki mocnym samochodem sportowym.

Tomasz Czopik zaprasza uczestników na prawy fotel samochodu Ford Focus ST o mocy 225 KM.

Podczas kilkuminutowej przejaŜdŜki demonstruje techniki sportowe prowadzenia samochodu,

wyjaśnia praktyczne działanie systemów ABS i ESP,

opowiada takŜe jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na drodze.

Emocje gwarantowane

Harmonogram czasowy: 09.45 10.00 10.30 12.00 12.15 13.45 14.00 15.30 15.45 16.45

– – – – – – – – – –

Przyjazd uczestników na teren lotniska Powitanie uczestników,

krótki wykład teoretyczny Zajęcia na stanowiskach,

I Przerwa,

zmiana stanowisk ćwiczeniowych Zajęcia na stanowiskach,

II Przerwa obiadowa,

zmiana stanowisk ćwiczeniowych Zajęcia na stanowiskach,

III Podsumowanie części szkoleniowej,

wstęp do zawodów Próby sportowe Podsumowanie szkolenia,

wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych uczestników,

KOSZTY:

Koszt przeprowadzenia jednodniowej imprezy szkoleniowej dla grupy do 24 osób jest uzaleŜniony od lokalizacji i zawiera się w przedziale: 14,500 – 21,500 złotych netto.

Ostateczna cena jest kaŜdorazowo negocjowana.

Cena zawiera:

Ich scenariusz oraz ostateczna cena jest przedmiotem osobnych ustaleń.

Opcje dodatkowe: 1.

Zajęcia z udziałem Policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego – 850 złotych netto 2.

N ( w ramach szkolenia) – 14,900 złotych netto 3.

„Dream Cars” – w trakcie szkolenia istnieje moŜliwość spróbowania swoich sił za kierownicą samochodów z „najwyŜszej półki” : Porsche,

Lamborgini,

Ferrari,

Bentley

ZAPRASZAMY

! Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika www : www.sbj-czopik.pl Artur ChorąŜka tel.

Oferta na stworzenie serwisu internetowego dla biura nieruchomości w oparciu o szablony

wwwlackopl

krasnoludki edu pl files oferta holistic online pdf przeniesienie treści na nową stronę 4 dni roboczych Wykonanie wersji językowej angielskiej 5 dni roboczych Testowanie serwisu 5 dni roboczych optymalizacja serwisu 1 dzień roboczy Przeniesienie strony na serwer docelowy 1 dzień roboczy Wycena pracy Wykonanie serwisu holistic

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Zamościu - pwszzamoscpl

brik pollub pl files 2010 11 oferta559962 pdf Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej pollub pl Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej brik pollub pl 2010 07

oferta powierzchnie biurowe i innowacyjne usługi świadczone przez Krakowski park technologiczny w budynku mpti

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online w telefonie 20100119

play pl resources pdf 2014 Regulamin Oferty w ramach taryfy Wspólny Internet dla Firm 4G LTE wraz z zawarciem Umowy głównej w taryfie Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB, Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB albo Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata

funduszeeuropejskie gov pl media 14581 12 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD) Punktów Konsultacyjnych (PK), utworzonych przy LFR w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) 2 W zależności od liczby oferowanych usług – pkt 8 do powielenia

OFERTA REKLAMOWA. PKS w Bolesławcu Sp. z o.o Biurowiec, korytarz I piętro.

Katastrofa budowlana w Galerii Sudeckiej str 7 Wycieczka na

PDF Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu IDcom pl bip files idcom web pl projektu planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu boleslawieckieg PDF Untitled pks boleslawiec pl OR 20 10 2017 pdf PDF

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl

Czytaj str 14 —› Czytaj str 2 —› Czytaj str 8 —› Czy znikną

mierzyn24 pl reklama oferta reklamowa 2015 pdf Oferta reklamowa portali internetowych Portale społecznościowe Mierzyn24 pl, Bezrzecze24 pl, Gumience24 pl, a także na stronie głównej portalu oraz na

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Internet w badaniach

Warto sponsorować lokalny sport - Bank BPS

OFERTA SPONSORSKA Sponsor Wspierający 6 zaproszenie przedstawiciela Sponsora na konferencję prasową 7 umieszczenie oraz w dodatku festiwalowym dziennika ogólnopolskiego mediom (prasa, radio, telewizja, Internet) Beskid o o o OFERTA SPONSORSKA Ojczyzna była z Nas dumna

Oferta szkoleń członków rad pedagogicznych. rok szkolny 2010/11

Centrum Doskonalenia Nauczycieli - PCG Edukacja

i wiedzy Przygotowana Oferta szkoleń stanowi przede wszystkim odpowiedź na Państwa W ich ramach mogą Państwo zaplanować i zrealizować szkoleniowe rady pedagogicz członków społeczności klasowej, otwarta komunikacja W przededniu nowego roku szkolnego prezentujemy Państwu ofertę szkoleń

Home back Next

organizacji setek bankietów, konferencji i szkoleń, a także chrzcin

organizacji setek bankietów, konferencji i szkoleń, a także chrzcin, wesel, komunii itp obsługę oraz indywidualne podejście do każdej imprezy i uroczystości optymalnie skrojoną ofertę starając się dostosować ją do Państwu oczekiwań

http://www.eureka-restauracja.pl/eureka_ catering_dla_ firm.pdf

przykład wypełnionej oferty został stworzony na podstawie

1 Lut 2017 Wpisać nazwę własną zadania PRZYKŁAD „Szkolenie w piłce nożnej dla Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej dla zawodników

http://www.blonie.pl/content/podstrony/kat45/pliki/przykład wypełnienia oferty.pdf

pobierz event katalog 2017/2018

Pracodawcy będą · mogli zaprezentować swoją ofertę, a event bierze udział w ustawicznych szkoleniach w organizacji imprez na morzu, gdzie wszystko

https://e-eventkatalog.pl/eventkatalog_2017_2018.pdf

Prezentacja Chilli Event

Zawsze staramy się, aby nasze oferty były konkurencyjne Ponad 900 udanych dużych imprez Ogólnopolski Jubileusze Eventy sprzedażowe i marketingowe Konferencje Szkolenia Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Dnia

http://www.chillievent.pl/sites/default/files/prezentacja-ChilliEvent.pdf

Organizacja szkoleń - Program Rozwoju Bibliotek

organizacja szkoleń, w tym kontraktowanie usług szkoleniowych, opracowywanie promocja szkoleń Liczymy na to, że efektem szkoleń będzie polepszenie jakości oferty szanie na różnego typu imprezy, prezentacje itp Szkolenia są 

http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/organizacja_szkolen_2009.pdf

Cennik - Fabryka Imprezy

imprezę OŚWIETLENIE SCENICZNE Oferta przygotowywana zgodnie z W naszej ofercie znajdują się dobrze znane imprezy integracyjne, a także szkolenia team zajmiemy się organizacją całego pobytu tak, aby Państwo mogli zająć się  

http://fabryka-imprezy.pl/cennik.pdf

Oferta 2018 - EventyPilkarskiepl

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH FUTURE IS NOW EVENTY ta oferta jest właśnie dla Państwa format eventów, łączący wartości szkoleniowe

https://eventypilkarskie.pl/lib/xsi09d/Oferta-2018-jkcgsho3.pdf

PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć otrzymują skrypt materiałów szkoleniowych z jak powinna przebiegać organizacja imprezy okolicznościowej przed jej rozpoczęciem oraz w trakcie utworzyć różne rodzaje ofert cateringowych ŚRODKI 

https://zart.pl/wp-content/uploads/2019/01/organizator-usług-cateringowych.pdf

<